Vi lancerer en ESG-løsning til enkel og nøjagtig måling af klimaaftryk

by Hans-Erik Wærsted | 14-11-2019 13:14:11

Hos House of Control mener vi, at virksomheder, som tager klima og samfundsansvar alvorligt, skal træffe afgørelser baseret på håndgribelige fakta. Følelser og formodninger er «yt», når kunder vælger produkter og arbejdsgiver, mens konkrete og nøjagtige tal er «in».

Har du tænkt på, at en stor andel af de «klimaaftryk», som jeres virksomhed har, kan knyttes til ejendele og indgåede aftaler? For eksempel klimaudledning fra de biler, som I leaser? Eller strøm- og vandforbrug i de lokaler, som I lejer (eller ejer)? Eller udledningen fra de flyrejser, som jeres medarbejdere foretager i forbindelse med arbejdet?

Klimaet afgør valg af produkter og arbejdsplads
Virksomhedernes klimaregnskab og samfundsansvar har fået større betydning og er i stadig stigende grad afgørende for, hvilke produkter forbrugerne køber, og hvor yngre mennesker søger arbejde. Hos House of Control er vi overbeviste om, at denne trend kun lige er begyndt. Og vi tror fuldt og fast på, at kunder og medarbejdere vil efterspørge flere og flere fakta om, hvilke tiltag virksomhederne iværksætter. De vil have konkrete tal, mens formodninger og følelser kommer til at spille en mindre rolle.

Derfor har vi udviklet en løsning, som gør det nemt for jer at komme i gang med at foretage nøjagtige målinger. Nu lancerer vi en ny løsning, som for mange af vores kunder drastisk vil forøge værdien af Complete Control, hvor vores kunder har fuldstændig styr på alle aftaler. Med ESG-løsningen kan brugerne knytte relevante målinger til alt, der er registreret i Complete Control.

ESG står for Environmental, Social and Governance. Inden for hvert område er der tal, som kan måles. Til at starte med vil vi hos House of Control primært fokusere på de tal, som har med miljø at gøre – først og fremmest fordi det er på det område, at der findes flest relevante data.

Sådan får I et mere nøjagtigt klimaregnskab
Lad os tage eksemplet med firmabiler, som vi nævnte i indledningen. Når vi kombinerer elektronisk kørebog med registreringsnummer, som henter data om den aktuelle models udledning fra Motorregistret, får I nogle meget præcise tal for bilens CO2- og NOx-udledning. Åbne API’er er nøglen til at skabe disse tal.

Vi kan fortsætte på samme måde med en lang række tal. Så længe der er gode data, som er tilgængelige digitalt og kan kombineres, kan vi skabe nøjagtige tal. Dermed er tallene for virksomhedens klimaaftryk altid lige ved hånden – de kan hentes frem med nogle få tastetryk og opdateres automatisk, så snart alle data er opdaterede.

Vi har allerede fået feedback fra vores pilotprojekter om, at målinger af ESG-tal har ført til et fornyet drive for at mindske klimaaftrykket. Et af de budskaber, vi ofte hører er, at «på samme tidspunkt næste år skal udledningen og forbruget være lavere». Det minder en hel del om det, som vi opnår ved at hjælpe vores kunder med deres omkostningsstyring.

Præcise målinger er det første skridt på klimarejsen
Hvis I med troværdighed skal kunne fortælle myndigheder, kunder, medarbejdere og andre, at I tager jeres samfundsansvar alvorligt, mener vi, at det er vigtigt, at I kan fremvise faktiske forandringer. Kan I øge omsætningen, samtidig med at klimaaftrykket relativt set bliver mindre?

Det vil vi gerne hjælpe jer med. Det, at vi nu tager skridtet fra at hjælpe jer med at forbedre bundlinjen til også at blive grønnere, synes vi er utroligt givende (for nu at sige det mildt). Skal vi tage en snak om, hvordan din virksomhed kan måle og rapportere ESG-mål enklere og med større præcision?

Additional Reading