5 tips til overholdelse af IFRS 16

by Hans-Erik Wærsted | 11-12-2019 13:12:37

Den engelske gren af revisornetværket KPMG deler fem tips til overholdelse af de rapporteringskrav, der er knyttet til angivelse af lejeaftaler i balanceopgørelsen.

1. Identificering og afklaring af alle lejeaftaler
Har I styr på alle de lejeaftaler, der er indgået på forskellige niveauer i virksomheden? Når der bliver indgået nye kontrakter, er det vigtigt, at I har en proces for at afklare, om den pågældende lejeaftale er omfattet af kravene i IFRS 16. Er der tale om et væsentligt beløb, og er aftalen tilstrækkeligt langvarig til, at den kan angives i balanceopgørelsen? Det er relativt enkelt, når aftalerne bliver indgået eller registreret af regnskabskyndige medarbejdere i økonomiafdelingen, men det bliver som regel sværere og sværere i takt med, at afstanden øges.

2. Opex kontra capex
Grænsen mellem driftsomkostninger (opex) og kapitalomkostninger (capex) er flydende, når det gælder aftaler, som er omfattet af IFRS 16. Når aftaler, der tidligere blev defineret som driftsomkostninger, ender som aktiver og forpligtelser i balanceopgørelsen, har det ikke den store betydning for likviditetsstyringen. Men når tallene bliver synlige i balanceopgørelsen, kan det medføre, at CFO er nødt til at gennemtænke de eksisterende strategier for køb kontra leje og leasing.

3. Før flere regnskaber
Virksomheder og datterselskaber, der fører regnskab i henhold til IFRS, beskattes stadig efter de nationale regler. Det vil normalt have betydning for, hvordan leasing- og lejeaftaler trækkes fra i resultatopgørelsen. Derfor vil I muligvis være nødt til stadig at have systemer og processer, som kan skelne mellem finansielle og operationelle lejeaftaler.

4. Hvilke systemer anvender I?
Der findes flere tekniske løsninger til at foretage de beregninger, der er nødvendige i henhold til kravene i IFRS 16. Hos House of Control har vi udviklet en løsning, som ikke bare giver jer præcise beregninger af balanceværdier og afskrivninger. I får også en løsning, som giver jer fremragende omkostningsstyring og overblik over fremtidige forpligtelser. Dermed er det også et værktøj, som både kan anvendes til at reducere omkostningerne og lægge mere effektive budgetter.

5. Det er en løbende proces
CFO og kollegerne skal løbende gennemgå vurderinger og forudsætninger i hele porteføljen med leje- og leasingaftaler. Ifølge KPMG er der ud over de tekniske krav til standarden naturligvis også nogle vigtige praktiske aspekter at tage hensyn til i dit implementeringsprojekt.

Hvordan håndteres IFRS 16 i din virksomhed? Har I valgt at håndtere det i regneark i første omgang? House of Control har udviklet et skræddersyet modul til IFRS 16. Det gør ikke bare den årlige rapportering enklere og mere effektiv og nøjagtig. Modulet vil også spare økonomiafdelingen for et stort ressourceforbrug i de kommende år.

Flere og flere børsnoterede virksomheder i og uden for Norden tager vores modul i brug. Må vi komme forbi og fortælle jer om de fordele, som de har opnået?

Additional Reading