Nasdaq-børsen: Her er fordelene ved ESG-rapportering

by Hans-Erik Wærsted | 11-12-2019 12:55:54

Rapportering af samfundsansvar er mere end bare et modefænomen. Der findes konkret dokumentation for, at ESG-rapportering kan give håndgribelige virksomhedsøkonomiske fordele. I sin guide til børsnoterede virksomheder fremhæver teknologibørsen Nasdaq fem fordele.

Måske er du allerede bekendt med indholdet i ESG (Environment, Social, Governance), inklusive hvor svært det er at finde velklingende oversættelser til andre sprog. ESG dækker over miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (eller styringsmæssige) forhold i en virksomhed.

I dag er det alment accepteret, at ESG-forhold – både internt i virksomheden og i de eksterne rammebetingelser – kan påvirke virksomheders drift og værdiskabelse. Forhold som disse, der ofte knyttes til samfundsansvar og nye typer risici, beskrives ofte som ikke-finansielle størrelser. På trods af det kan de på både kort og lang sigt påvirke værdsættelsen af en virksomhed.

Det er nogle af årsagerne til, at teknologibørsen Nasdaq har udgivet publikationen «ESG Reporting Guide 2.0 – A Resource for Companies», som udkom i maj 2019. I forordet siger børsdirektør Nelson Griggs, at ESG-data er blevet nyttige værktøjer «ikke bare for investorer på jagt efter nøgletal, men også for virksomheder, som forsøger at blive mere effektive, reducere ressourceafhængigheden og tiltrække en ny generation af bevidste medarbejdere».

Rapporten er tilbageholdende med at udlove gevinster ved at forbedre ESG-rapporteringen. Den peger dog på, at der findes god dokumentation for mindst fem forskellige fordele, som virksomheder kan opnå ved hjælp af bedre rapportering af ESG-forhold:

1. Adgang til kapital
Rapportering af ESG-forhold er udtryk for en transparent organisation og en ledelse, som evner at håndtere nye typer risiko. Det har en positiv indvirkning på virksomhedens evne til at tiltrække langsigtet kapital, og det giver som regel også finansiering med mere fordelagtige betingelser. Især store pensionsfonde og andre langsigtede investorer stiller eksplicitte krav om ESG, før de investerer i en virksomhed.

2. Rentabilitet og vækst
ESG handler både om nye muligheder og nye trusler. Virksomhedens håndtering af disse kan føre til økonomiske gevinster og tab. Når virksomheden rapporterer disse tal, opnår organisationen en dybere forståelse af et bredere sæt rammebetingelser. På den måde kan man identificere forskellige muligheder, udfordringer og problemer på kort og lang sigt. De dygtigste omsætter dette til ny innovation, differentiering og konkurrenceevne.

3. Risikostyring og compliance
Ved at etablere målinger og rapporteringsprocesser for ESG-faktorer opnår virksomheden en mere ensartet risikostyring. Samtidig giver det CFO et forspring i forhold til fremtidig påkrævet rapportering. Ved at give indblik i driften og være imødekommende over for forskellige grupper af interessenter vil rapporteringen bidrage positivt til virksomhedens «license to operate».

4. Omdømme og varemærke
Med sin rapportering kan virksomheden vise, at den overholder de eksisterende etiske standarder i branchen. Hvilke af FN’s verdensmål er mest relevante for virksomheden? God ESG-rapportering opbygger tillid til, at virksomheden tager sit definerede samfundsansvar alvorligt. Det kan have en positiv indvirkning på både kundeforhold og jeres evne til at tiltrække medarbejdere.

5. Bedre målinger og informationsflow
God ESG-rapportering giver virksomhedens forskellige interessenter adgang til et bredere udbud af relevant information, hvilket muliggør mere velinformerede beslutninger om virksomhedens evne til at skabe værdi på kort, mellemlang og lang sigt. Det kan for eksempel handle om, i hvor høj grad virksomheden formår at nå et bredere sæt af målsætninger, herunder ESG-hensyn.

Hvad tænker I om at måle og rapportere relevante ESG-forhold? Hos House of Control mener vi, at virksomheder, som tager klima og samfundsansvar alvorligt, skal træffe afgørelser baseret på håndgribelige fakta. Med vores ESG-løsning kan I for eksempel måle udledning, vandforbrug og energiforbrug, som kan knyttes til de aftaler, som virksomheden har indgået. Så er rapporteringen af status og udviklingen i forhold til sidste år aldrig mere end et par tastetryk væk.

Skal vi tage en snak om, hvordan din virksomhed kan måle og rapportere ESG-tal enklere og med større præcision?

Additional Reading