De ukendte og positive nyheder for miljøet

by Hans-Erik Wærsted | 14-01-2020 11:46:25

2020’erne bliver vigtige for klodens fremtid, og mange vil følge erhvervslivets brug af råvarer og energi tæt. Heldigvis er der allerede mange positive tegn at spore.

Forestil dig de gigantiske, amerikanske landbrug. At deres produktionsvolumen er fordoblet siden 1970, kommer måske ikke som den store overraskelse. Men hvad hvis vi siger, at deres arealforbrug er gået ned, at deres vandforbrug også er lavere end i 1970, og at det samme snart kan siges om brugen af kunstgødning?

Tag så et kig på amerikansk industriproduktion, som står for rundt 25 procent af verdens industriproduktion, også efter Kinas voldsomme vækst. Frem til 1970 øgedes brugen af metaller som aluminium, nikkel, kobber, stål og guld i samme takt som industriproduktionen og bruttonationalproduktet. Kan man forestille sig, at brugen af de nævnte metaller i USA er faldet siden 2000, mens industriproduktionen er fortsat med at stige?

En ting, der er øget i endnu tættere samspil med økonomisk vækst end metaller, er energiforbruget. Lyder det sandsynligt, at dette stoppede omkring 1970, at amerikansk energiforbrug er steget 60 procent siden den gang (og har været stabilt de seneste årtier), mens BNP er steget 300 procent?

Svarene på alle spørgsmålene er ja ifølge en opsigtsvækkende bog af MIT-professor Andrew McAfee, udgivet i efteråret 2019. I bogen «More from Less» dokumenterer han ud fra et imponerende talmateriale, hvordan forbruget af energi og mange råvarer nu ser ud til at være på retur.

Hvordan ser energiforbruget ud i din virksomhed? Har du tænkt på, at en stor andel af det «klimaaftryk», som jeres virksomhed har, kan knyttes til aktiver og indgåede aftaler? For eksempel klimaudledning fra de biler, som du leaser? Eller strøm- og vandforbrug i de lokaler, du lejer (eller ejer)? Eller udledningen fra de flyrejser, dine medarbejdere foretager i forbindelse med arbejdet?

Udviklingstendenserne, som McAfee beskriver, er noget, som investorer, kunder, medarbejdere og andre følger stadig tættere. Derfor er det ikke alene ansvarligt, men også forretningsmæssigt fornuftigt at måle udledning og forbrug. Vi tror, at stadig flere kunder vil kræve, at du både måler og arbejder for en positiv udvikling.

LÆS OGSÅ: Dette er ifølge Nasdaq-børsen fordelene ved ESG-rapportering

Heldigvis behøver du ikke at være professor på MIT – med et hold videnskabelige assistenter – for at skaffe dig et overblik virksomhedens udledninger. House of Control har udviklet en ESG-løsning. ESG står for Environmental, Social and Governance. Foreløbig er det nemmest at måle forhold, der har med miljøet at gøre, først og fremmest fordi der her findes den største mængde tilgængelige, relevante data.

LÆS OGSÅ: Vi lancerer ESG-løsning til enkel og nøjagtig måling af klimaaftryk

Skal vi tage en snak om, hvordan din virksomhed nemmere og mere præcist kan måle og rapportere ESG-tal?

Additional Reading