Mange underleverancer? Så er Complete Procure genialt

by House of Control | 10-05-2021 17:42:45

Er din virksomheds leverance til slutkunden et produkt af mange underleverancer fra andre virksomheder, enten i form af varer eller tjenester? Så ved du, hvor vanskeligt det er at bevare overblikket over totalentreprisen, både drifts- og regnskabsmæssigt.

Normalt markedsfører vi Complete Procure som en løsning til relativt store virksomheder med mange ansatte og mange rammeaftaler. Med en egen netbutik sikrer Complete Procure, at virksomheden får de aftalte rabatter, og at købsordrer og fakturahåndtering bliver udført effektivt.

En virksomhed, der leverer store entrepriser, har typisk også andre udfordringer: Der er ofte én person, som har det koordinerende ansvar for at sammensætte en totalleverance baseret på mange virksomheders produkter og tjenester. Complete Procure kan fungere mindst lige så godt under denne type rammebetingelser.

Det kan gælde leverandører af huse og sommerhuse, det kan gælde større entreprenører, som leverer infrastruktur, det kan gælde ingeniørvirksomheder, selskaber med vagtmester- og vedligeholdelsesansvar, det kan gælde større og mindre aktører i detailhandelen – listen er lang. Fællesnævneren er, at nye ordrer ofte er helt eller delvist som tidligere ordrer, men forudsætter, at den, der foretager indkøbene, har overblik over leverandører og priser.

Så hvordan holder I prislisterne opdaterede? Hvor gemmer I prislister og kontaktinformation for hver enkelt underleverandør? Hvordan planlægger I alle indkøbene og kontrollerer, at varer bliver leveret og tjenester udført? Hvordan sikrer I, at der er overensstemmelse mellem leverance og købsordre? Og hvordan følger I op på projektet, hvis den ansvarlige hos jer pludselig er fraværende – i kortere tid eller permanent?

Dette er Complete Procure

Nogle har gamle regneark og ordrer, som de genbruger. Andre har stadig meget information i ringbind. I alle tilfælde er der ofte en høj grad af personafhængighed, hvor en enkelt person har det hele oppe i hovedet. Alt for mange oplever alt for tit, at leverancen til slutkunden bliver anderledes, dyrere og tager mere tid end aftalt. Og alt for mange kan genkende, at det er stressende at koordinere større entrepriser – selv efter mange år i gamet.

En seniormedarbejder skal ikke bruge sin tid på at foretage rutinemæssige indkøb via regneark, men i stedet undersøge markedet og sikre, at indkøbsaftalerne er de bedst mulige på alle måder. Complete Procure er løsningen, der bringer entrepriserne ind i fremtiden. Til bedre og mere strømlinet planlægning. Til enklere priskalkulationer. Til lavere omkostninger – og et dækningsbidrag, der flugter med budgetterne. Til bedre kommunikation med underleverandørerne. Til bedre leverancer med mindre stress. Kort sagt en enkel digitalisering, der giver hurtige og håndfaste økonomiske og operationelle gevinster.

Og hvem ved, måske kan hver af jeres koordinatorer håndtere flere projekter fra nu af? Flere projekter, bedre udnyttelse af kompetencerne, mindre stress og mere tilfredse slutkunder … her gemmer der sig smarte penge.

Vi vil gerne vise jer, hvordan Complete Procure kan give jer en enklere hverdag med bedre leverancer, mere tilfredse kunder og bedre indtjening.

Dette er Complete Procure

 

Additional Reading