Syv opgaver i virksomheden der bliver enklere at løse ved brug af Effectplan

by House of Control | 22-09-2021 14:38:31

Virksomheder køber primært Effectplan, fordi systemet gør budgetarbejdet meget enklere. Men de fleste kunder opdager hurtigt, at systemet også byder på mange andre fordele!

Alle virksomheder, der siden 2012 har valgt Effectplan, har naturligvis først og fremmest været på udkig efter at effektivisere og forbedre deres budgetlægning. De vil have færre fejlkilder, en kortere og mere effektiv budgetproces samt mere fleksibilitet i arbejdet.

 Tilbagemeldingerne viser imidlertid klart, at det også giver et afkast på andre områder, når de har fået et godt værktøj på plads til håndtering af budgetprocessen. Her er nogle andre opgaver, som vores kunder fortæller os, at Effectplan også bidrager til at løse:

 #1 Større involvering og ejerskab til budgetprocessen

Når budgetarbejdet ikke længere betyder, at lederne for de forskellige afdelinger skal indtaste anonyme tal i sårbare Excel-ark (med fare for at taste forkert og potentielt afspore budgetprocessen i hele virksomheden), inspirerer det i højere grad til at lave detaljerede planer. Når ledere og andre afdelinger kan fordybe sig i hver enkelt afdelings budget for at se detaljer, tilskynder det mellemlederne til at gøre en mere helhjertet indsats.

 

#2 Adgangsstyringen giver bedre sikkerhed

Effectplan har mekanismer til adgangsstyring, så ingen i virksomheden skal være bekymrede for, om andre kan se hemmelige eller følsomme data. Når adgangsroller og -niveauer først er defineret, kan man involvere flere i arbejdet med både budgettering og prognosticering uden frygt for at afsløre løninformationer eller andre persondata til uvedkommende.

 

#3 Mere tid til mere strategiske opgaver

Tilbagemeldingerne er entydige: Kunderne sparer tid – nogle af dem endda rigtig meget tid – når der skal lægges budgetter. Den sparede tid bruges hovedsageligt på at løfte blikket og se mere strategisk og helhedsorienteret på driften. Men det kan i nogle sammenhænge også betyde, at virksomheden får plads til at vokse, uden at der skal ansættes flere til driften.

 

#4 Tillid til tallene giver mere respekt for budgetterne

Når risikoen for versions- og tastefejl i Excel bortfalder, er der mindre behov for kvalitetssikring – man slipper simpelthen for at gå tilbage og tjekke tallene, som er tastet ind eller efterprøve de formler og beregninger, der er foretaget. Når talkvaliteten bliver bedre, styrkes også budgettets kvalitet. Det medfører, at budgetterne mødes med større respekt i organisationen.

 

#5 Prognosticering og opfølgning

Når man har lagt et budget i Effectplan, kræver det kun få tastetryk og et par minutter at gøre tallene klar til brug for prognosticering. De samme integrationer og datalinks, der blev sat op til budgetarbejdet, videreføres i prognosticeringsarbejdet, så du kan måle budgettet op mod prognoserne lige så ofte, du ønsker det.

 

Muligheder for analyse, drill-down og sporing af omkostninger Når kunden har forbundet Effectplan med andre relevante systemer, kan data fra disse systemer indsamles, konsolideres og belyses fra forskellige vinkler – ikke bare set i forhold til budgettet. Alt dette åbner for at bearbejde tallene på en måde, der kan skabe nye, værdifulde indsigter i virksomhedsdriften – og hvem som helst i virksomheden kan gøre det uden at kunne programmere!

 

#6 Brugergrænseflader og rapportering

Måske benytter virksomheden allerede Qlik, Power BI eller et tilsvarende værktøj til visualisering af data? Med Effectplan kan man bygge videre på eksisterende rapporter og forstærke dem ved at visualisere, hvordan virksomheden ligger i forhold til det budgetterede.

 

Additional Reading