11 ting du trenger for bedre analyse og rapportering av ERP-data

by House of Control | 03.12.21 13:36

Analytics er blant de nyttigste funksjonene i et ERP-system. I løpet av de siste årene har ERP-systemene fått bedre muligheter for analyse og rapportering. Likevel, brukerne opplever fortsatt at det kan være vanskelig, frustrerende og tidkrevende å analysere data.

Analytics er blant de nyttigste funksjonene i et ERP-system. I løpet av de siste årene har ERP-systemene fått bedre muligheter for analyse og rapportering. Likevel, brukerne opplever fortsatt at det kan være vanskelig, frustrerende og tidkrevende å analysere data.

Årsakene kan være mangfoldige: Data kan mangle eller være spredt over flere databaser. Rapporter kan være altfor detaljerte, eller ikke detaljerte nok. Du må ofte ha spesialkunnskap eller spesielle ferdigheter for å kunne trekke ut, slå sammen og formatere data. Og så videre.

Slike utfordringer har konsekvenser: Til syvende og sist hindrer de CFO og økonomiavdelingen i å nå sine mål.

Hvilke funksjoner bør et analyseverktøy ha?

For å overkomme problemene bruker bedrifter ofte (og i økende grad) Business Intelligence-programvare (BI) for å analysere ERP-data.

Les mer om Business Intelligence og CFO Dashboards.

BI-løsninger tilbyr en rekke funksjoner som gjør det enkelt å analysere, rapporter og dele data. Ja, som regel skapes daglige, ukentlige eller månedlige rapporter automatisk. Dette gjør det lettere for travle ledere å vite hva som skjer på tvers av datterselskaper, forretningsområder og prosjekter.

La oss se på de 11 beste funksjonene ethvert ERP-analyseverktøy bør tilby, og se hvordan de kan hjelpe deg med å jobbe mer effektivt med data.

#1 Filterering

Du må raskt kunne filtrere bort uønsket informasjon fra en graf eller tabell slik at du kan konsentrere deg om det som er relevant. Dette inkluderer filtrering etter hvilken som helst parameter, inkludert forretningsenhet, tidsperiode eller kunder. Du kan også anvende matematiske forhold som produkttype = "XT200" OG Salg > 1000.

#2 Gruppering

Data må enkelt kunne grupperes etter dato, produkt, kunder, leverandører, prosjekter eller andre meningsfulle kategorier, deretter summere totaler eller delsummer.

#3 Drill-downs

En drill-down lar deg klikke fra ett datapunkt til bakenforliggende informasjon på lavere nivåer. Dette gjør det lettere å forstå hvilke data du ser på og faktorene som ligger bak.

#4 Pivotering

Pivotering av data lar deg gruppere og oppsummere data etter kolonner. Du kan bytte mellom tabell- og grafikkformater, uten å måtte opprette en ny rapport.

#5 Sortering

Sortering er en måte å organisere data i kolonner ved hjelp av stigende eller synkende verdier. Det er mulig å sortere den ene kolonnen etter den andre, noe som gjør det lettere å se mønstre i dataene.

#6 Grafiske indikatorer

Indikatorer er visuelle signaler som hjelper brukere med å forstå data og få øye på avvikere – med minimal innsats. Et eksempel kan være en pil opp for å indikere den daglige endringen eller et rødt lys for å vise at terskelverdien er nådd.

#7 Interaktive grafer og diagrammer

Grafer og diagrammer viser data på måter som er enkle å forstå og bruke. De forskjellige typene kan inkludere kakediagrammer, stablede søylediagrammer, radielle diagrammer, varmekart og mange andre typer visualiseringer. Hver av dem egner seg best for å analysere informasjon på en annen måte.

#8 Forhåndsprogrammerte KPIer

Vanlige økonomiske nøkkeltall og andre KPIer bør allerede være beregnet uten at du trenger å legge inn formler. Dette reduserer risikoen for feil drastisk.

#9 Valutafunksjon

Valutakonvertering lar deg kartlegge data i forskjellige valutaer uten å måtte slå opp historiske kurser eller bruke formler.

#10 Eksporter til flere formater

Å få ut data er like viktig som å få det inn. Det skal være mulig å eksportere data til vanlige formater som csv, pdf og Excel, eller sende til skriveren.

#11 Deling

Dataene er bare verdifulle hvis de er enkle å dele. Sørg for at analyseverktøy tilbyr en rekke måter å dele informasjon på, enten det er med administrerende direktør, finansdirektør, salgsteam eller andre. Dette bør inkludere å kunne gi brukere tilgang til utvalgte dashboards og se i egne data – uten å vite noe om et ERP-system. Det bør også tillate deg å sende ERP-innsikt på e-post til kolleger.

Disse funksjonene gjør det enklere for deg å jobbe med ERP-data og dele verdifull informasjon. Du trenger kanskje ikke alle, men du har i det minste muligheten.

eBook-CFO dashboards-linkedIn


Additional Reading