Oversikt skaper tillit og øker prisen ved salg av selskap

by House of Control | 29.02.16 13:48

Veien til en investors betalingsvilje er brolagt med tillit til at investeringen betaler seg. Når kostnadsbildet er tåkelagt, er det vanskelig for investor å se at oppkjøpet vil bli en suksess. Prisen på mange lovende bedrifter er blitt redusert fordi manglende oversikt skaper usikkerhet. Årsaken er ofte enkel: Når det er mer rot i systemet enn system i rotet, blir det en dårlig due diligence.

Mange har opplevd at tilbudt pris på selskapet har vært overraskende lavt i forhold til gründers og eiernes forventning. Hva en bedrift er verdt avhenger av tillit. Men hvordan skaper man tillit – og med det verdier for selger? House of Controls løsning gir total oversikt over bedriftens samlede forpliktelser. Dette hjelper stadig flere styrer som forbereder salg av hele eller deler av virksomheten.

«Som investor har jeg møtt bunnsolide bedrifter med innovative teknologiske løsninger og lovende fremtidsutsikter, men med grunnleggende mangelfull kontroll over fremtidige forpliktelser. Slikt bryter ned all tilliten. Vi har enda til gode å se at orden og kontroll demper verdien på et selskap, og det kommer nok heller aldri til å skje. Oftere opplever vi å se igjen lykkelige bedriftsselgere på næringslivssidene i avisen et par år etter at vi hjalp dem i gang med Complete Control.»

Thorstein Berg, styreleder i House of Control

Additional Reading