Revisor kommer – er dokumentasjonen klar?

by House of Control | Jan 26, 2018 1:04:03 PM

Etter julefreden kommer revisor – årsoppgjørets time er aldri langt unna når det nye året begynner. Her er tipsene til hvordan du raskt blir bedre forberedt når revisor kommer. Stikkordene er effektiv kontroll med inntekter, kostnader, eiendeler og forpliktelser.

Revisors signatur er et kvalitetsstempel som bygger tillit til din bedrift overfor eiere, banken, myndighetene og andre. Tilliten går begge veier: Hvor lenge det tar før dere har revisors signatur, er i stor grad et spørsmål om hvilken tillit revisor kan ha til den dokumentasjonen dere kan vise fram.

Ønsket sentral oversikt over balansen

Tenk deg et dashboard hvor du raskt kan hente ut rapporter fra begge sider av resultatet og balansen. Med nøyaktige tidsserier bakover og framover i tid, inkludert informasjon om kontaktpersoner, løpetid og andre sentrale data.

Alle husleiekontraktene på ett brett i løpet av noen tastetrykk. Like rask oversikt over bedriftens biler. Alle rammeavtalene med bedriftens kunder i en sentral oversikt, med informasjon om framtidig prisjustering.

Årsoppgjøret blir enklere

Dette er kun et lite knippe eksempler på fordelene som brukerne av Complete Control opplever. Ikke bare blir hverdagen og årsoppgjøret enklere for medarbeiderne i økonomiavdelingen. Bedriften opplever også en stigende stjerne hos regnskapsførere, revisor og investorer.

Fellesnevneren hos våre kunder er at den fulle oversikten over eiendelene, inntektene og forpliktelsene bare et par tastetrykk unna. Det samme er oversikten over store nye avtaler på både kunde- og leverandørsiden.

Dette er gode ting å ta med seg inn i årsoppgjøret. Bedrifter som er godt forberedt bruker mindre tid og krefter både før, under eller etter revisors besøk. Med bunnsolid dokumentasjon bruker de mindre tid enn andre på årsregnskapet.

Book en demo i dag!

Tips til bedre samarbeid med revisor

Du kan selvsagt gjøre mer enn å ta i bruk Complete Control for å få til et smidigere samarbeid med revisor. Vi foreslår at du også gjør disse fire grepene:

  1. Trekk ut saldobalanse og hovedbok i Excel-format.
  2. Legg frem kopi av styremøteprotokoller.
  3. Legg frem kopi av nye, vesentlige avtaler.
  4. Avstem alle vesentlige balansekontoer og strukturer avstemmingene og underlagsdokumentasjonen etter hvilken regnskapslinje de tilhører.

Full kontroll på 2017 – på 2019-vis

Hvor lang tid skal din økonomiavdeling bruke dette og neste år på å grave fram enkel dokumentasjon som revisor etterspør? Oppgavene i årsoppgjøret består av en salig blanding av faglig krevende og interessante og oppgaver som – vel – burde vært gjort smartere.

I sistnevnte kategori kommer rask og presis oversikt over bedriftens inntektsside, kostnader og balanseposter. For å si det sånn: Når næringslivet står midt inne i en digital transformasjon, føles det lite tidsriktig å jakte bilag for å skaffe en samlet oversikt over selskapets fremtidige leasingforpliktelser.

Book en demo i dag for å se på hvordan din økonomiavdeling kan bli “mer 2019”.

Subscribe Now

Additional Reading