Endelig: Digital signering av kontrakter og alt annet som skal bekreftes

by House of Control | 07.10.19 16:00

Sikrere, enklere og raskere: House of Control tilbyr digital signering av kontrakter og andre dokumenter – i samarbeid med Europas ledende aktør, Egreement.

Tenk på tilbudet du skal sende til kunden. Hva om du trykker på dokumentet der det ligger i databasen og enkelt ber om kundens signatur? Tenk om kunden får en e-post, trykker seg videre og signerer med samme metode som i nettbanken. Straks det er signert, bekreftes dette i det nå låste dokumentet i din database.

Dette er noe av grunnen til at vi sier at digital signering er sikrere, enklere og raskere enn mer tradisjonelle måter å signere kontrakter.

Digital signatur forenkler alle bekreftelser
Vårt neste spørsmål er: Hvorfor begrense seg til kontrakter med kundene? Hva med ansettelsesavtaler, taushetserklæring og styreprotokoller? Ville det ikke være hensiktsmessig å bruke digital signering når ansatte bekrefter at de har mottatt mobiltelefon, PC og annet utstyr? Når dere signerer en avtale med leverandør? Alt sammen basert på et dokument lagret i et sentralt arkiv, hvor dere kan følge med på hvem som har signert.

Offentlige og private virksomheter har mange ulike bekreftelser de ber sine brukere, ansatte og samarbeidspartnere om å signere. Disse varierer fra organisasjon til organisasjon. Felles er at utsendelse, oppfølging, faktisk gjennomføring, dokumentflyt og dokumentlagring er ressurskrevende.

Hvordan signeres kontraktene dere har med ansatte, kunder og leverandører? Sender dere over et PDF-dokument som vedlegg i e-post, som så printes, underskrives, skannes og returneres?

Vi kjenner alle til svakhetene ved slike prosesser. Det er tungvint å skrive ut dokumenter, og det finnes bedrifter som ikke engang har printer på kontoret. Og har du først skrevet ut og signert avtalen, er det mange som i praksis sliter med å få skannet dokumentet og sendt det som PDF til egen e-post.

Digital signering + Complete Control = Radikal forbedring
Løsningen bruker de ledende metodene som finansnæringen og offentlige myndigheter allerede bruker for å identifisere kunder og innbyggere i hvert enkelt land. Den som skal signere velger selv om hun eller han bruker PC, nettbrett eller smarttelefon, og når det er gjort, er det ikke lenger noen tvil om hvem som har signert en avtale.

Kombinasjonen med Complete Control er mildt sagt kraftig. Dokumentene som skal signeres ligger i Complete Control-skyen, og ved et tastetrykk ber du om signatur fra den eller de som skal bekrefte noe. Det betyr at du får varslinger både når noen har signert og når signatur mangler. Og du har full kontroll på dokumentene.

Subscribe Now

Additional Reading