Vi lanserer ESG-løsning: Enkel og presis måling av klimaavtrykk

by House of Control | 07.11.19 11:31

I House of Control mener vi at bedrifter som tar klima og samfunnsansvar på alvor skal ta avgjørelser basert på harde fakta. Følelser og antagelser er «ut» når kunder velger produkter og arbeidsplass, mens konkrete og nøyaktige tall er «inn».

Har du tenkt på at en stor andel av «klimaavtrykkene» som dere har i bedriften kan knyttes til eiendeler og avtaler dere har inngått? For eksempel utslipp av klimagasser fra bilene dere leaser? Eller strøm- og vannforbruk i lokalene dere leier (eller eier)? Eller utslippene fra flyturene som ansatte gjør innenfor firmaavtalen?

Klimaspørsmål avgjør produktvalg og arbeidsplass
Bedriftenes klimaregnskap og samfunnsansvar er blitt viktigere; i økende grad avgjør det hvilke bedrifter vi kjøper fra og hvor yngre mennesker søker jobb. I House of Control er vi overbevist om at vi bare har sett begynnelsen av trenden. Like sterkt tror vi at kunder og arbeidstakere vil etterspørre stadig mer fakta om de grepene bedriftene faktisk gjør. Publikum vil etterspørre konkrete tall, mens antagelser og følelser blir mindre viktig.

Dette har vi gjort noe med, slik at dere enkelt kan komme i gang med nøyaktige målinger. Nå lanserer vi en ny løsning som for mange av våre kunder drastisk vil øke verdien av å bruke Complete Control, hvor våre kunder har full kontroll på alle avtaler. Med ESG-løsningen gjør vi det mulig for brukerne å knytte relevante målinger til alt som er registrert i Complete Control.

ESG står for Environmental, Social and Governance. Innenfor hvert av områdene er det tall som kan måles. Til å begynne med vil vi i House of Control fokusere aller mest på tall som har med miljø å gjøre, først og fremst fordi det er der det finnes mest relevante data tilgjengelig.

Slik får dere et mer presist klimaregnskap
For å ta et av eksemplene nevnt innledningsvis om firmabiler: Når vi kombinerer elektronisk kjøredagbok med registreringsnummer, som igjen gir data fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) for utslipp for den aktuelle modellen, får dere svært presise tall for bilens CO2- og NOx-utslipp. Åpne APIer er nøklene til å skape disse tallene.

Og slik kan vi fortsette med en lang rekke tall; der det finnes gode og tilgjengelige data som kan aksesseres digitalt og kombineres, der kan vi i skape nøyaktige tall. Dermed er tallene for bedriftens klimaavtrykk alltid kortreiste, altså bare noen tastetrykk unna og oppdatert straks input data er oppdatert.

Blant pilotene vi har kjørt, har vi allerede fått tilbakemeldinger om at målinger av ESG-tall har fått skapt en ny giv for å redusere klimaavtrykkene. Neste år på samme tid skal utslippene og forbruket være mindre, er budskap vi ofte hører. Det ligner ikke så helt lite på det vi oppnår av kostnadskontroll for våre kunder.

Presise målinger er starten på klimareisen
Dersom dere med troverdighet skal kunne fortelle myndigheter, kunder, arbeidstakere og andre at dere tar samfunnsansvaret på alvor, da mener vi at et viktig element er å kunne vise til faktiske endringer. Klarer dere å øke omsetningen samtidig som klimaavtrykket relativt sett går ned?

Dette vil vi gjerne hjelpe dere med. At vi nå går fra å hjelpe dem med bedre bunnlinje til at de også blir grønnere bedrifter, synes vi er veldig givende (for å si det mildt). Skal vi ta en prat om hvordan din bedrift enklere og med mer presisjon kan måle og rapportere på ESG-mål?

Subscribe Now

Additional Reading