Derfor er Signicat + Complete Control = Enda bedre

by House of Control | Dec 11, 2019 1:47:32 PM

Digital signering av avtaler og andre dokumenter i Complete Control øker kontrollen og bruksområdet til det kraftige verktøyet. Derfor var det viktig for oss å finne en samarbeidspartner på øverste hylle. Vi fant Signicat.

Både private og offentlige virksomheter håndterer hver dag dokumenter som krever en signatur: Avtaler, ansettelsespapirer, referater, styredokumenter, erklæringer osv.

Det kan for eksempel være når dere underskriver en leverandøravtale, når ansatte bekrefter at de har mottatt ny mobiltelefon, når samarbeidspartnere undertegner taushetserklæringer eller når styremedlemmer skal bekrefte at de har mottatt styredokumenter.

Digital signering gjør Complete Control bedre
Da vi nylig introduserte digital signatur som en tilgjengelig løsning for brukere av Complete Control, så vi ikke bare at den tradisjonelle bruken av verktøyet ville bli betydelig bedre. Digital signatur er både sikrere og langt mer effektivt enn alt som følger med en fysisk underskrift.

I tillegg så vi at brukerne tidlig utvidet bruken av Complete Control. Før hadde det vært mest avtaler, løpende forpliktelser og eiendeler som ble registrert. Nå er det allerede mange som bruker SaaS-løsningen vår til dokumentene nevnt innledningsvis – og mange flere.

Når bruken av Complete Control skalerer og den blir stadig viktigere for brukerne, ble det avgjørende for oss å finne en leverandør av digital signatur som er verdensledende og kunne bli med oss på vår ambisiøse vekst i Norden og globalt.

Derfor valgte vi Signicat
Vi valgte Signicat. Det er et selskap med en kvalitet og et ambisjonsnivå som kler oss å samarbeide med. Selskapet ble etablert i Trondheim i Norge i 2007. Vi mener at de er verdens ledende leverandør av elektronisk identitet og elektronisk signatur.

Deres løsning bekrefter identiteten til den som signerer avtalen gjennom de ledende elektroniske ID-ordningene i alle land hvor de opererer. Slik kan Complete Control brukes over hele verden.

Løsningene deres blir brukt av bank- og finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, offentlige etater, store selskaper samt små og mellomstore bedrifter. Signicat håndterer autentiseringen av brukere, tilbyr elektronisk signering, identifisering av brukere og preservering av dokumenter.

Prisvinner som møter alle krav til sikkerhet
Signicats løsninger møter alle krav i høyt regulerte bransjer og markeder. De har over 800 kunder innenfor finansielle tjenester og andre sektorer og gjennomfører mer enn 20 millioner identitets- og signeringstransaksjoner per måned.

Dette har blitt lagt merke til i hele verden: Signicat har vunnet en rekke prestisjefylte priser de siste årene, blant andre: Norwegian Fintech Achievement Award (2017), Smart Security Week (2017), Aite Group Impact Innovation Award (2018) og to priser i Florin Awards (2018).

Skal vi ta en prat om hvordan din virksomhet kan få bedre forvaltning og sikrere signering av alle de viktige dokumentene dere håndterer hver dag?

Subscribe Now

Additional Reading