Derfor er Signicat + Complete Control = Endnu bedre

by Hans-Erik Wærsted | Dec 11, 2019 1:48:59 PM

Digital signering af aftaler og andre dokumenter i det effektive værktøj Complete Control udvider anvendelsesmulighederne og giver større kontrol. Derfor var det vigtigt for os at finde en samarbejdspartner fra øverste hylde. Vi fandt Signicat.

Både private og offentlige virksomheder håndterer hver dag dokumenter, som kræver en signatur: aftaler, ansættelsespapirer, referater, bestyrelsesdokumenter, erklæringer osv.

Det kan for eksempel være, når I underskriver en leverandøraftale, når ansatte bekræfter, at de har modtaget en ny mobiltelefon, når samarbejdspartnere underskriver tavshedserklæringer, eller når bestyrelsesmedlemmer skal bekræfte, at de har modtaget bestyrelsesdokumenter.

Digital signering gør Complete Control bedre
Da vi for nylig introducerede digital signatur som en løsning for brugere af Complete Control, indså vi, at det ikke bare ville forbedre den traditionelle brug af værktøjet markant. Digital signatur er både sikrere og langt mere effektivt end fysiske underskrifter og alt, hvad de indebærer.

Derudover så vi, at brugerne hurtigt udvidede deres brug af Complete Control. Før var det mest aftaler, løbende forpligtelser og aktiver, der blev registreret, men allerede i dag er der mange, der bruger vores SaaS-løsning – både til ovennævnte dokumenter og en lang række andre.

I og med at brugen af Complete Control skalerer og får større og større betydning for brugerne, var det afgørende for os at finde en verdensførende udbyder af digital signering, som kunne gøre os følge i vores ambitiøse vækst i Norden og globalt.

Derfor valgte vi Signicat
Vi valgte Signicat. Det er en virksomhed med en kvalitet og et ambitionsniveau, som matcher vores. Virksomheden blev grundlagt i Trondheim i Norge i 2007 og er efter vores mening i dag verdens førende leverandør af elektronisk ID og digital signering.

Deres løsning bekræfter underskriverens identitet ved hjælp af de førende elektroniske ID-løsninger i de respektive lande, hvor de driver virksomhed. Dermed kan Complete Control anvendes over hele verden.

Deres løsninger bliver anvendt af bank- og finansinstitutter, forsikringsselskaber, offentlige myndigheder, store virksomheder samt små og mellemstore virksomheder. Signicat håndterer autentificering af brugere, tilbyder digital signering, identificering af brugere og opbevaring af dokumenter.

Prisvinder, som opfylder alle krav til sikkerhed
Signicats løsninger opfylder samtlige krav i stramt regulerede brancher og markeder. De har over 800 kunder inden for finansielle tjenester og andre sektorer og gennemfører mere end 20 millioner identitets- og signeringstransaktioner om måneden.

Det er noget, man har lagt mærke til i hele verden: Signicat har vundet flere prestigefyldte priser de seneste år, blandt andre: Norwegian Fintech Achievement Award (2017), Smart Security Week (2017), Aite Group Impact Innovation Award (2018) og to priser ved Florin Awards (2018).

Skal vi tage en snak om, hvordan din virksomhed kan opnå bedre forvaltning og sikrere signering af alle de vigtige dokumenter, som I håndterer hver dag?

Subscribe Now

Additional Reading