De ukjente og positive nyhetene for miljøet

by House of Control | Jan 14, 2020 11:36:18 AM

2020-årene blir viktige for klodens fremtid, og mange vil følge nøye med på næringslivets bruk av råvarer og energi. Heldigvis er det allerede mange positive tegn å spore.

Se for deg de gigantiske amerikanske gårdsbrukene. At det de produserer i volum er doblet fra 1970, kommer kanskje ikke som noen overraskelse. Men hva om vi sier at arealbruken har gått ned, at vannforbruket også er lavere enn i 1970, og at det samme snart kan sies om bruken av kunstgjødsel?

Ta så en titt på amerikansk industriproduksjon, som står for rundt 25 prosent av verdens industriproduksjon også etter Kinas sterke vekst. Frem til 1970 gikk bruken av metaller som aluminium, nikkel, kobber, stål og gull opp i takt med industriproduksjon og bruttonasjonalprodukt. Kan det tenkes bruken av de nevnte metallene i USA har falt siden 2000, mens industriproduksjonen har fortsatt å stige?

En ting som har økt i enda tettere takt med økonomisk vekst enn metaller, er energibruken. Høres det sannsynlig ut at dette stoppet rundt 1970, at amerikansk energiforbruk har steget 60 prosent siden den gang (og vært stabilt de siste ti årene), mens BNP har steget 300 prosent?

Svarene på alle spørsmålene er uansett ja, ifølge en oppsiktsvekkende bok utgitt høsten 2019 av MIT-professor Andrew McAfee. I boken «More from Less» viser han med et imponerende tallmaterial hvordan forbruket av energi og mange råvarer nå ser ut til å være på retur.

Hvordan ser forbruket av energi ut i din bedrift? Har du tenkt på at en stor andel av «klimaavtrykket» fra bedriften kan knyttes til eiendeler og avtaler dere har inngått? For eksempel utslipp av klimagasser fra bilene dere leaser? Eller strøm- og vannforbruk i lokalene dere leier (eller eier)? Eller utslippene fra flyturene som ansatte gjør innenfor firmaavtalen?

Utviklingstrekkene som McAfee beskriver er noe som investorer, kunder, medarbeidere og andre følger stadig tettere med på. Derfor er det ikke bare ansvarlig, men også forretningsmessig fornuftig å måle utslipp og forbruk. Vi tror at stadig flere kunder vil kreve å se at dere både måler og kan vise til en positiv utvikling.

LES OGSÅ: Dette mener Nasdaq-børsen er fordelene med ESG-rapportering

Heldigvis, du trenger ikke være professor på MIT – med et kobbel vitenskapelige assistenter – for å skaffe deg en oversikt over hvilke utslipp bedriften har. House of Control har utviklet en ESG-løsning. ESG står for Environmental, Social and Governance. Foreløpig er det enklest å måle forhold som har med miljø å gjøre, først og fremst fordi det er der det finnes mest relevante data tilgjengelig.

LES OGSÅ: Vi lanserer ESG-løsning for enkel og presis måling av klimaavtrykk

Skal vi ta en prat om hvordan din bedrift enklere og mer presist kan måle og rapportere på ESG-tall?

Subscribe Now

Additional Reading