Digital Signatur – når du og kundene holder hjulene i gang fra stua

by House of Control | 31.03.20 14:15

Vi har opplevd det i vår egen bedrift de siste ukene, og vi hører det hele tiden fra kundene: Det fungerer egentlig veldig bra å jobbe hjemmefra. Telefon, sosiale medier, fildeling, videokonferanser … Når de digitale mulighetene kombineres med ansvarsfølelsen som nordiske medarbeidere har, får vi en forsmak på det som lenge er blitt sagt å være morgendagens arbeidsformer.

Selv om det aller meste fungerer bra, er det fortsatt noen praktiske problemstillinger som ikke alle har løst. Bindende og bekreftende signaturer er et eksempel.

Både private og offentlige virksomheter håndterer i normaltilfellet hver dag dokumenter som krever en signatur: Avtaler, ansettelsespapirer, referater, styredokumenter, erklæringer osv. Det kan for eksempel være når dere underskriver en leverandøravtale, når ansatte bekrefter at de har mottatt ny mobiltelefon, når samarbeidspartnere undertegner taushetserklæringer eller når styremedlemmer skal bekrefte at de har mottatt styredokumenter.

Hvordan håndterer dere slike signaturer i disse dager? For bedrifter som er opptatt av å holde hjulene i økonomien i gang, er digital signatur i de fleste tilfeller den eneste forsvarlige måten å bekrefte tilbud og avtaler.

I House of Control ønsker vi å gi vårt bidrag til at handel, transaksjoner, avtaler og all annen økonomisk aktivitet fortsetter så godt det lar seg gjøre. Derfor tilbyr vi nå digital signering til en pris som er gunstigere enn ellers – til både nye og eksisterende kunder.

Den tekniske løsningen er utviklet av Egreement. Løsningene deres blir brukt av bank- og finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, offentlige etater, store selskaper samt små og mellomstore bedrifter. Egreement håndterer autentiseringen av brukere, tilbyr elektronisk signering, identifisering av brukere og preservering av dokumenter.

Siden vi lanserte digital signatur før jul, har stadig flere kunder fått oppleve at de får enda større nytte av å bruke Complete Control. Chat med oss nå (se nederst i høyre hjørne) eller ring oss i dag for en prat om hvor enkelt dere kan få på plass digital signering!

Additional Reading