15 år med avtalehåndtering: Hemmeligheten bak veksten i House of Control

by House of Control | Jun 8, 2020 2:39:16 PM

Hva er stjålet fra lokalene? Dette var spørsmålet som forsikringsselskapet stilte til Lasse Sten da han som daglig leder for en distributør av datautstyr anmeldte et innbrudd på kontoret i Oslo. Det var dette spørsmålet som ledet til at han startet House of Control.

Her er historien i et nøtteskall: Spørsmålet fra forsikringsselskapet skapte en reell utfordring for Sten. Han og kollegene kunne rett og slett ikke presentere en brukbar liste over hva som manglet og var stjålet. I den grad de visste at en konkret enhet manglet, var de likevel usikre på sentrale data som modellnavn, innkjøpspris og alder.

Sten, som allerede var en seriegründer, innså raskt at denne problemstillingen på ingen måte var unik. Faktisk gjaldt den for de fleste bedrifter, og dermed var ideen unnfanget: Tyverimerker knyttet til et digitalt register med nøkkelinformasjon om priser, serienummer, utløpstider, brukere og annen viktig dokumentasjon.

Markedet tok godt imot løsningene, og en bærekraftig bedrift ble snart bekreftet av et økende antall kunder. Og kundene gjorde mer enn å bruke tyverimerkene; de stilte spørsmål og kom med forslag. «Kan ikke dette digitale registeret også brukes til å gi oss oversikt over større ting og løpende kontrakter som vi har med leverandører og kunder?»

Selvsagt kunne bruken utvides. Kundenes engasjement satte i gang en spiral av kundedrevet innovasjon og teknologisk utvikling som fortsatt definerer House of Control. Tidlig ble det klart at verktøyet hjalp brukerne til å kutte leveranser som de ikke trengte, til å varsle dem i tide før avtaleutløp og automatiske fornyelser, til å fjerne personavhengighet og til å kunne budsjettere raskere og mer presist.

Mens IT-sjefen i en virksomhet var den vanligste kunden de første årene, vekket de nye bruksområdene og de økonomiske besparelsene snart interessen til Chief Financial Officer (CFO), regnskapssjefer og controllere. Med vårt kjerneprodukt Complete Control har vi i dag utviklet løsninger som gir praktiske forenklinger og forbedringer i økonomistyringen hos kundene. De har fått en fullstendig og robust kontroll over det som før var et kaos av kontrakter og fremtidige økonomiske forpliktelser.

Kravene i IFRS 16 og nasjonal regnskapslovgivning om balanseføring av leie- og leasingavtaler var som skapt for Complete Control. I utgangspunktet er fremtidige leie- og leasingbeløp for husleieavtaler, biler, fly og produksjonsutstyr og andre ting allerede registrert i løsningen. Sammen med ledende regnskaps- og revisjonsmiljøer utviklet vi funksjonaliteten som gjør overholdelse av det kompliserte regelverket både enkelt, sikkert, presist og raskt.

Det siste året er digital signatur av dokumenter et illustrerende eksempel på den kontinuerlige innovasjonstakten. Ikke bare gjør det avtalesignering raskere og sikrere for kontrakter med både kunder og leverandører. Digital signatur kombinert med et digitalt register utvider også den potensielle bruken til for eksempel utlevering av utstyr til ansatte og styredokumenter.

Da investorene i Viking Venture kjøpte majoriteten av aksjene i House of Control i 2015, satte det ytterlige fart på selskapet. Profesjonalisering av ledelsen, bedre organisering av driften, fornyet fokus på å skape fornøyde kunder, læring fra andre selskaper hvor Viking Venture er investert, større finansielle krefter til ekspansjon i nye markeder – dette er bar et lite utvalg forbedringer som til sammen har vært det største vannskillet i selskapets historie.

Vi er overbevist om at House of Control er svært godt posisjonert til å vokse videre i nåværende og nye markeder. En viktig årsak – men langt fra den eneste – er behovet for effektiv oversikt og kostnadskontroll over et økende antall kontrakter mellom bedrifter og internt i bedrifter. Løsningene våre kan brukes av alle, uavhengig av hvilke systemer kundene bruker i dag. De er enkle å bruke og kundene opplever rask og målbar gevinst. Fra dette utgangspunktet har vi tenkt å fortsette den gode utviklingen.

Subscribe Now

Additional Reading