2020: Sterk vekst og salgsrekorder i utfordrende marked

by House of Control | 04.02.21 08:28

Med et nysalg i andre halvår som var hele 66 prosent større enn i første halvår, kan House of Control Group rapportere om sterk vekst i omsetningen i 2020. Støttet av selskapets to første oppkjøp noensinne, ga det en inntektsvekst for hele året på 33 prosent og en pro forma resultatforbedring på 18 millioner kroner.

House of Control Group AS utvikler og selger SaaS-løsninger (Software as a Service) med økonomisjefen som viktigste målgruppe. Det inkluderer programvare for blant annet avtalehåndtering, innkjøp, prognoser og budsjettering.

LES OGSÅ: Gå til Investor-sidene for rapport, slides og videopresentasjon av kvartalstall og hele året. 

42 prosent vekst i inntektsporteføljen

Løsningene selges som abonnement, og selskapet blir målt på utviklingen i porteføljen av årlige abonnementsinntekter (ARR – Annual Recurring Revenues). Ved utgangen av 2020 var ARR-porteføljen på 146 millioner kroner, en oppgang på 42 prosent i løpet av året.

- I et noe annerledes år har vi grunn til å være stolte over veksten. At vi skulle oppleve tre måneder med salgsrekorder i 2020 – to av dem i årets siste kvartal – var det ikke mange som forventet da pandemien stengte ned landet i mars, sier Lasse Sten, adm. direktør i House of Control Group.

Oppkjøp styrker veksten og tilbudet til økonomisjefen

I oktober 2020 hentet House of Control inn 350 millioner kroner i ny egenkapital øremerket til oppkjøp i forbindelse med at selskapet ble børsnotert. Samme år ble selskapets to første oppkjøp gjennomført, da dinERP AS og Effectplan International AB ble en del av House of Control. For å styrke satsingen på oppkjøp ytterligere, tiltrådte nylig Christian Walther som M&A Director. Walther har de siste ti årene jobbet med kjøp og salg av virksomheter internasjonalt.

- Med oppkjøpene utvider vi bredden i tilbudet til økonomisjefen, og med kommende oppkjøp vil vi ytterligere styrke vekstpotensialet i eksisterende og nye markeder. Bare i Norden er potensialet for våre løsninger beregnet til å være 64 ganger større enn dagens portefølje, sier Sten.

Oppkjøpene bidro til at inntektene for året økte med 33 prosent til 124,8 millioner kroner, hvorav organisk vekst i salgsinntektene sto for 19 prosent. Inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) endte på 5 millioner kroner i 2020. Justert for kostnader knyttet til børsnoteringen var EBITDA 10,2 millioner kroner (8 prosent). Til sammenligning hadde selskapet et EBITDA-tap på 8,0 millioner kroner i 2019 – en resultatforbedring på 18 millioner kroner på ett år.

Lyse utsikter og ambisiøse vekstmål

- Vi har god fart inn i 2021, og vi ser store nye salgsmuligheter. Kryssalg av nye produkter til våre eksisterende kunder vil ytterligere støtte veksten fremover. Vi opprettholder ambisjonen om en ARR-portefølje på 500 millioner kroner i løpet av 2025, som en første fase, sier Sten.

I løpet av 2020 fikk selskapet nesten en dobling i antall ansatte til 110 mennesker. Blant ansettelsene var teknologidirektør Rune Strandli, som kom fra stillingen som Vice President Nordic i TietoEvry, Vice President Customer Success Siri Kjellevold, som kom fra stillingen som Head of Insourcing Services i EY.

- 2020 er bare starten på begynnelsen av det selskapet vi nå bygger. Vår unike organisasjon utvikler hver måned flere og bedre produkter til nye og eksisterende kunder. Dette differensierer oss og tilfører økt brukerverdi til kundene. Allerede nå ser vi at markedet tar godt imot løsningene som er lansert det siste kvartalet, sier Sten.

Flere kommentarer:

Adm. direktør Lasse Sten, tlf 91 88 21 25, e-post sten@houseofcontrol.no

LES OGSÅ: Gå til Investor-sidene for rapport, slides og videopresentasjon av kvartalstall og hele året. 

Om House of Control

House of Control, som ble etablert i 2006, er det ledende nordiske SaaS-selskapet innen løsninger for økonomistyring. Selskapets motto er å være CFOens beste venn. Hovedproduktet er Complete Control, som brukes til avtalehåndtering og operasjonell og finansiell styring av kontrakter. Med oppkjøpene av dinERP og Effectplan kom nye løsninger for innkjøp, leverandørkommunikasjon, prognoser og budsjettering. House of Control vil fortsette å utvide tilbudet av verktøy for CFO, både gjennom egen utvikling og gjennom oppkjøp.

 

Subscribe Now

Additional Reading