Complete Procure: En (aldri så liten) revolusjon i innkjøp

by House of Control | Nov 7, 2021 8:32:00 AM

Alle rammeavtaler i samme nettbutikk, slik at dere får avtalte rabatter. Matching av innkjøpsordre og faktura, som eliminerer manuelt arbeid for økonomiavdelingen. Superenkel administrasjon og drift. Velkommen til morgendagens innkjøp!

Ta meg til produktsiden: Trykk her for å lese eller se hva Complete Procure kan gjøre for innkjøp i din bedrift – og test vår ROI-kalkulator

Virksomheter i så vel næringslivet som offentlig sektor er bygget på underleveranser. Til grunn for gjentagende innkjøp ligger det som regel rammeavtaler. Jo større og mer kompleks organisasjonen er, desto flere rammeavtaler med underleverandører.

Arbeidet som legges ned i hver enkelt rammeavtale er både omfattende og strategisk. Leveransene skal selvsagt sikre dere konkurransedyktige priser og forutsigbare rabatter. En grundig kvalifisering av underleverandøren involverer også dypdykk inn i forhold som kvalitet, kapasitet, produksjonsmetoder, klimaavtrykk, råvareinnhold, sertifiseringer, samfunnsansvar osv.

En underleveranse påvirker derfor ikke bare økonomi og bunnlinje, men også sentrale parameter som risiko, skalerbarhet og omdømme.

I idealtilfellet innebærer rammeavtaler en enklere hverdag for CFO og regnskapet: Leverandøren er registrert i ERP-systemet, det foreligger innkjøpsordre (PO) for hvert kjøp, med fakturanummer som matcher. Derfor blir det minimalt med manuelt arbeid for økonomiavdelingen. Når disse tingene er på plass, fungerer ERP-systemet som det skal og blir et godt redskap for virksomhetsstyringen.

Altfor ofte, derimot, skjer følgende: Ansatte finner ikke rammeavtalen når de skal gjøre innkjøp, og de bruker tid på å sondere priser fra tilfeldige leverandører. Konsekvensen? Rabattene bortfaller. Strategiske hensyn fra rammeavtalene blir ikke ivaretatt. Unødvendig, manuelt og tidkrevende arbeid for økonomiavdelingen oppstår. Og dersom det oppdages av innkjøpssjefen, følger ofte en runde med mindre hyggelige påminnelser om brudd på retningslinjer.

Spol tilbake til «finner ikke rammeavtalen». At det handles utenfor rammeavtalene kan forresten også skyldes at brukergrensesnittet i de eksisterende ordreløsningene blir et hinder – eller at det mangler oppdatert produktinformasjon eller noe annet. Men hvorfor er det slik?

På de ansattes hjemmebane ser kjøp ganske annerledes ut: I privatlivet er de fleste eksperter på netthandel. De sammenligner priser og kvaliteter, ser hvor produktene er tilgjengelige, hva frakten koster, når varene kan leveres og de foretrekker gjerne produsenter som tar et større ansvar.

Nå finnes det en løsning som gjør innkjøp i bedriften like enkelt som privat – om ikke enklere. Det er en løsning som også ivaretar innkjøpssjefens strategiske arbeid og sikrer at innkjøp skjer innenfor eksisterende rammeavtaler. Og ikke minst, det er en løsning som gjør kvantesprang for CFO, ved å eliminere manuelt arbeid og spille på lag med ERP-systemet. Navnet er Complete Procure.

Ta meg til produktsiden: Trykk her for å lese eller se hva Complete Procure kan gjøre for innkjøp i din bedrift – og test vår ROI-kalkulator

Med Complete Procure legges alle kataloger inn i portalen og du som ansatt søker opp produkter like enkelt som du gjør i de største og beste nettbutikkene du bruker privat. Her sorterer du for eksempel på kategorier og leverandører, du får bilder og informasjon om produktet, du legger ting i handlekurven, osv. Dersom dere har rammeavtale med leverandører hvor dere har egen innlogging i deres nettbutikk, kan du enkelt ta med deg handlekurven inn i Complete Procure – gjennom såkalt PunchOut.

 

Subscribe Now

Additional Reading