House of Control kjøper svensk selskap innen digital signatur og avtalehåndtering

by House of Control | 14.09.21 07:00

Høvik, 14. september 2021: House of Control Group AS har inngått avtale om å kjøpe Egreement AB i Sverige. Oppkjøpet styrker House of Controls SaaS-tilbud betydelig innen digital signatur og avtalehåndtering.

Oppkjøpet utfyller House of Controls eksisterende løsninger for blant annet avtalehåndtering, attestasjoner, innkjøp og leverandørkommunikasjon.

Egreement AB har årlig gjentagende inntekter (ARR – Annual Recurring Revenue) på SEK 12,7 millioner fra mer enn 300 kunder og 1.600 brukere på tvers av alle typer bransjer, hovedsakelig i Sverige. Transaksjonen verdsetter Egreement til 3,5 ganger ARR på gjeldsfri basis, som vil bli oppgjort i kontanter. I tillegg kommer et earn-out-element som er oppad begrenset til SEK 20 millioner, avhengig av fremtidig økonomisk utvikling.

«Digitaliseringen av selskapets finansfunksjoner akselererer, og House of Control har som mål å ha et komplett økosystem av løsninger for CFO og finansavdelingen. Ved å utvide produktspekteret vårt med løsningene til Egreement, vil det forenkle arbeidsflyten for digital signering og avtalegenerering for våre kunder,» sier administrerende direktør Lasse Sten i House of Control.

«Vi ser et stort potensial for løsningene våre i både private og offentlige selskaper. Når vi får tilgang til House of Controls unike maskineri for salg og kommersiell utvikling, setter det oss i stand til å realisere våre internasjonale vekstambisjoner raskere enn ved å stå alene. Vi gleder oss veldig til å utnytte denne muligheten,» sier administrerende direktør Patrick Wilkinson i Egreement AB.

Oppkjøpet er i tråd med House of Control sin vekststrategi, som er å kombinere sterk organisk vekst med attraktive oppkjøp. Fra før har House of Control kjøpt opp DinERP og Effectplan i fjor og Business Analyze i andre kvartal i år. Etter gjennomføringen av kjøpet av Egreement vil selskapet ha cirka 2.000 kunder med mer enn 275.000 sluttbrukere i 66 land.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

CEO Lasse Sten

Mobil: +47 91 88 21 25

E-post: sten@houseofcontrol.no

Om House of Control:

House of Control utvikler SaaS-løsninger (Software as a Service). Dette er digitale verktøy som finansdirektøren enkelt kan bruke for å forbedre prestasjonene til økonomiavdelingen og – utover det – hele selskapet. Finansdirektørens verktøysett bidrar til minst fire viktige oppgaver: Å kutte kostnader, spare tid, redusere risiko og forbedrer compliance – alle viktige bestanddeler i en bedre fungerende finansavdeling. Private og offentlige virksomheter bruker programvaren til å administrere kontrakter og eiendeler, overholde IFRS 16-kravene, budsjettere, kommunisere med leverandører og organisere innkjøp. House of Controls sterke omsetningsvekst støttes av en unik salgsstyrke, og omtrent 95 prosent av salget er årlig gjentagende inntekter. House of Control hadde en ARR på 169 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2021.

 

 

Subscribe Now

Additional Reading