Oppkjøpet av Keyforce AS styrker integrasjon mellom CFO-verktøyene

by House of Control | 29.10.21 07:00

Høvik, 29. oktober 2021: House of Control Group AS har inngått avtale om å kjøpe Keyforce AS i Norge. Oppkjøpet styrker House of Controls integrasjonskapasitet og fremtidige Business Intelligence-tilbud betydelig.

House of Controls Software as a Service (SaaS)-løsninger for CFOer er bygget på kommunikasjon mellom ulike plattformer og systemer. Interaksjon og integrasjon med ERP, CRM, HRM og andre etablerte forretningssystemer er nøkkelen til å maksimere brukerverdien. Gjennom 20 år har Keyforce bygget opp en bransjeledende ekspertise på å koble sammen forretningssystemer og presentere data på en måte som er lett tilgjengelig for alle deler av virksomheten – ikke bare finansavdelingen.

«Digitaliseringen av selskapets økonomiavdeling akselererer, og mer data produseres hver dag. For å hjelpe finansdirektøren med å høste fruktene av disse endringene, er det nødvendig med dashbord for å koble sammen og presentere nøkkeldata på en forståelig og praktisk måte. Keyforce-teamet vil betydelig forsterke House of Controls evne til å forbli finansdirektørens beste venn,» sier CEO Lasse Sten i House of Control.

«Stadig mer data kobles sammen: For eksempel kan vår løsning for avtalehåndtering integreres med vår innkjøpsløsning. Vår programvare for budsjettering og prognoser kobles også til ERP og andre datakilder. Det samme gjelder CFO Dashboards. Når Keyforce blir en del av HoC kan vi koble sammen enda flere data og arbeidsstrømmer på nye og innovative måter. Dette vil gi åpenbar brukerverdi i form av at løsningene blir kraftigere og gir enda mer innsikt.»

Keyforce har årlige gjentagende inntekter (ARR) på NOK 14,5 millioner fra mer enn 850 kunder og cirka 19.000 brukere på tvers av alle typer bransjer, hovedsakelig i Norge. Transaksjonen verdsetter Keyforce til 2,93 ganger ARR på gjeldfri basis, som vil gjøres opp i kontanter ved gjennomføring, i tillegg til et earn-out-element begrenset til NOK 10 millioner avhengig av fremtidig ARR-vekst.

Keyforce-sjef Terje Nøstdahl ser frem til å bli med i House of Control-teamet:

«House of Control har en imponerende merittliste når man ser hvordan de utvikler og selger SaaS-løsninger til CFO, og vi er takknemlige for å få muligheten til å bli med på denne vekstreisen. Vi tror at teamet vårt kan ha en betydelig innvirkning på å styrke integreringen av data i HoC-økosystemet.»

Oppkjøpet er i tråd med House of Controls vekststrategi om å kombinere sterk organisk vekst og attraktive oppkjøp. Det følger oppkjøpene av DinERP og Effectplan i fjor og Business Analyze og Egreement i år. Ved fullføring av Keyforce-oppkjøpet vil selskapet ha cirka 2.850 kunder med 295.000 sluttbrukere i 65 land.

 

For mer informasjon vennligst kontakt:

CEO Lasse Sten

Mobil: +47 91 88 21 25

E-post: sten@houseofcontrol.no

 

Om House of Control:

House of Control utvikler SaaS-løsninger (Software as a Service). Dette er digitale verktøy som CFO enkelt kan bruke for å forbedre prestasjonene i økonomiavdelingen og – til syvende og sist – hele selskapet. CFO-verktøyene bidrar til minst fire viktige oppgaver: Redusere kostnader, spare tid, redusere risiko og forbedre compliance – alle nøkkelingrediensene i en velfungerende økonomiavdeling. Private og offentlige virksomheter bruker programvaren til å administrere kontrakter og eiendeler, overholde IFRS 16-kravene, forbedre budsjettprosesser, kommunisere med leverandører og organisere innkjøp. House of Controls sterke inntektsvekst støttes av en unik salgsstyrke, og omtrent 95 prosent av salget er årlige gjentakende inntekter.

 

Subscribe Now

Additional Reading