Mange underleveranser? Slik er Complete Procure genialt

by House of Control | Apr 12, 2021 1:52:23 PM

Er din bedrifts leveranse til sluttkunde et produkt av mange underleveranser fra andre bedrifter, enten i form av varer eller tjenester? Da vet du hvor vanskelig det er å holde full oversikt over totalentreprisen, både operasjonelt og regnskapsmessig.

Normalt markedsfører vi Complete Procure som en løsning for relativt store bedrifter med mange ansatte og mange rammeavtaler. Med en egen nettbutikk sikrer Complete Procure at bedriften får de avtalte rabattene, samt at kjøpsordre og fakturahåndtering blir effektivt utført.

En virksomhet som leverer store entrepriser har gjerne andre utfordringer: Det er ofte én person som har det koordinerende ansvaret for å sette sammen en totalleveranse basert på mange bedrifters produkter og tjenester. Men Complete Procure kan fungere minst like godt under slike rammebetingelser.

Dette kan gjelde leverandører av hus og hytter, det kan gjelde større entreprenører som leverer infrastruktur, det kan gjelde engineeringselskaper, selskaper med vaktmester- og vedlikeholdsansvar, det kan gjelde større og mindre aktører i detaljhandelen – listen fortsetter. Fellesnevneren er at nye ordre gjerne er helt eller delvis lik tidligere ordre, men forutsetter at den som gjør innkjøpene har oversikt over leverandører og priser.

For, hvordan holder dere prislistene oppdatert? Hvor lagrer dere prislister og kontaktinformasjon for hver enkelt underleverandør? Hvordan planlegger dere alle innkjøpene – og kontrollerer at varer blir levert og tjenester utført? Hvordan sikrer dere at det er samsvar mellom leveranse og kjøpsordre? Og hvordan følger dere opp prosjektet dersom den ansvarlige hos dere plutselig blir borte – i kortere tid eller permanent?

Noen har gamle regneark og ordre som de «resirkulerer». Andre har fortsatt mye informasjon i ringpermer. I alle tilfeller er det en høy grad av personavhengighet til stede, med en person som «har ting i hodet sitt». De aller fleste opplever altfor ofte at leveransen til sluttkunde blir annerledes, dyrere og tar mer tid enn avtalt. Og de aller fleste kjenner at det er stressende å koordinere større entrepriser – selv etter mange år i «gamet».

En senior skal ikke bruke tiden sin på å lage rutinemessige innkjøp i regneark, men i stedet sondere markedet og sikre at innkjøpsavtalene er best mulig i alle henseender. Complete Procure er løsningen som tar entreprisene inn i fremtiden. Til bedre og mer strømlinjeformet planlegging. Til enklere priskalkulasjoner. Til lavere kostnader – og dekningsbidrag i tråd med budsjettene. Til bedre kommunikasjon med underleverandørene. Til bedre leveranser med mindre stress. Kort sagt, en enkel digitalisering som gir raske og håndfaste økonomiske og operasjonelle gevinster.

Og hvem vet, kanskje kan hver av koordinatorene hos dere håndtere flere prosjekter fra nå av? Flere prosjekter, større nytte av kompetansen, mindre stress og mer fornøyde sluttkunder… Det lukter smarte penger av slikt.

Vi vil gjerne vise dere hvordan Complete Control kan gi dere en enklere hverdag, med bedre leveranser, mer fornøyde kunder og bedre lønnsomhet.

Dette er Complete Procure

Subscribe Now

Additional Reading