Q1 2021: Sterk vekst i portefølje og nysalg

by House of Control | Apr 29, 2021 8:08:18 AM

29. april 2021: Nysalget i første kvartal 2021 var hele 146% høyere enn i samme kvartal i fjor. 8 millioner kroner i nye abonnementsinntekter (ARR – annual recurring revenue) bidro til at porteføljen er 43 prosent høyere enn for ett år siden.

- Dette er et taktskifte for House of Control. Historisk sett har første kvartal alltid vært årets svakeste salgsperiode. Nå ser vi en helt annen etterspørsel etter våre løsninger, til tross for at CFO og teamet i første kvartal er opptatt med årsoppgjøret, sier adm. direktør Lasse Sten i House of Control Group AS.

I dagens børsmelding melder House of Control Group (børsticker: HOC) om samlede inntekter i første kvartal på 39,7 millioner kroner, opp 49 prosent fra samme periode i 2020. Inntektsveksten er støttet av oppkjøp, og organisk vekst utgjorde 17 prosent. Inntektene og porteføljen er forskjellige størrelser: Førstnevnte er faktisk salg i perioden, mens ARR-porteføljen er størrelsen på fremtidige og gjentagende årlige inntekter.

- Vi er inne i en periode hvor vi investerer mye i både salgsapparatet og teknologi- og løsningsutvikling. Nyansettelser og de tre oppkjøpene som vi har gjort hittil, er investeringer i fremtidig vekst. Dette gir oss et bredere tilbud av løsninger til CFO, og er sentralt for å nå målsettingen om en ARR-portefølje på 500 millioner kroner i løpet av 2025. Siste 12 måneder har vi mer enn doblet antall ansatte, og i denne fasen er vekst viktigere enn lønnsomhet, sier Sten.

Resultat før skatt og avskrivninger (EBITDA) var minus 4,7 millioner kroner i første kvartal, og minus 1,0 million når det justeres for engangseffekter.

I forrige uke kjøpte House of Control det norske selskapet Business Analyze, som spesialiserer seg på å lage dashbord for data fra kundesystemer (CRM). Selskapet lanserer i nær fremtid dashbord også for økonomisystemer (ERP), som gjør det mulig å hente ut, analysere og presentere viktige data for CFO – også kjent som Business Intelligence.

- Oppkjøpet henger nøye sammen med våre ambisjoner. En Business Intelligence-løsning kobler sammen data fra både våre og andre systemer. House of Control skal ha det kontrollpanelet som CFO sjekker først hver morgen og før arbeidsdagens slutt, forklarer Sten.

Oppkjøp bidrar med flere kunder, som igjen øker mulighetene for oppsalg. Et større økosystem av løsninger for økonomiavdelingen, bidrar også til både større inntektsmuligheter og mer lojale kunder.

- Vi ser store muligheter i eksisterende og nye markeder, drevet frem av kundenes behov for effektivisering og ambisjoner om digitalisering. Nye oppkjøp og utvikling av nye løsninger gjør at vi blir stadig bedre posisjonert, sier Sten.

Trykk her for å gå til kvartalsrapporten, presentasjon og børsmelding.

Flere kommentarer:

Lasse Sten, tlf 91 88 21 25, e-post sten@houseofcontrol.no 

Om House of Control:

House of Control er et norsk teknologiselskap som utvikler og selger skybasert programvare med økonomisjefen som viktigste målgruppe. Løsningene inkluderer verktøy for avtalehåndtering, IFRS 16 compliance, innkjøp, budsjettering og prognoser. Disse gir virksomheten lavere kostnader, sparer tid for økonomiavdelingen, reduserer risiko og forbedrer økonomistyringen. 

Løsningene selges som abonnement (Software as a Service) og selskapet måles på størrelsen av abonnementsporteføljen (ARR - annual recurring revenue). Da House of Control ble børsnotert i 2020, kommuniserte selskapet til markedet at målet er å øke denne porteføljen med 30 prosent årlig – fra ca. 140 millioner kroner ved utgangen av 2020 til 500 millioner kroner i løpet av 2025.

 

 

Subscribe Now

Additional Reading