ARR-vekst på 54% og inntektsvekst på 49% i 2. kvartal 2021

by House of Control | 20.08.21 07:52

SaaS-selskapet House of Control økte verdien av sine årlige abonnementsinntekter (ARR) med 54% i andre kvartal, til 169 millioner kroner.

Dette er høydepunktene fra kvartalet:

  • ARR +54% år-til-år til 169 millioner kroner, med organisk ARR-vekst på 22%
  • Inntekter +49% til 40,6 millioner kroner i 2. kvartal, med organisk vekst på 21%
  • Investering i vekst, med mer enn dobling av arbeidsstyrken til 135 ansatte
  • EBITDA-break-even i 2. kvartal og +4,1 millioner kroner justert for engangseffekter

SE VIDEO: Presentasjon av Q2

Høvik, 20. august 2021: House of Control (HOC) rapporterte omsetningsvekst på 49% fra året før til 40,6 millioner kroner i andre kvartal 2021. Årlige tilbakevendende inntekter (ARR) økte med 54% til 169 millioner kroner. Veksten støttes av oppkjøp, og organisk inntektsvekst var 21% og organisk ARR -vekst 22%.

- Nysalget fortsatte i et sterkt tempo også i andre kvartal, støttet av både en større salgsstyrke og introduksjonen av nye produkter som Complete Procure. Organisk vekst og oppkjøp har løftet antallet aktive kundekontoer med mer enn 40% det siste året til mer enn 1.600, og vi opprettholder høy prospekterings- og salgsaktivitet ut i andre halvår. Det er veldig oppmuntrende å se den sterke fremdriften og kamplysten i alle våre avdelinger og markeder, sier administrerende direktør Lasse Sten i House of Control.

Lasse Sten 1

(Bilde: Lasse Sten)

Selskapet investerer stort i vekst og har mer enn doblet arbeidsstyrken det siste året. Dette påvirker dagens inntjening, og selskapet rapporterer en break-even EBITDA for andre kvartal. Dette inkluderte engangseffekter på 4,0 millioner kroner, og den justerte EBITDA på 4,0 millioner kroner, tilsvarende en underliggende EBITDA-margin på 10%.

For første halvår økte inntektene med 49% fra året før til 80,3 millioner kroner, med et rapportert EBITDA-tap på 4,6 millioner kroner og en positiv justert EBITDA på 3,0 millioner kroner.

- De rapporterte tallene, både inntekter og resultater, stemmer svært godt overens med våre planer og forventninger for hvordan selskapet skal utvikle seg. Det siste kvartalet har ARR-portelføljen vokst med 54%. Dette er rett og slett moro, og gjenspeiles tydelig i stemningen og kulturen i hele House of Control. Vi er alle stolte av selskapet og gleder oss stort til fortsettelsen, sier Sten.

House of Control gjentar sitt langsiktige mål om å bygge en ARR-base på 500 millioner kroner innen utgangen av 2025, med en EBITDA-margin over 40%.

I april kjøpte House of Control Business Analyze AS for å gi kundene brukervennlige dashbordløsninger for business intelligence som integrerer både egne og tredjeparts tilbud. De ansatte er allerede en integrert del av House of Control-teamet, og salgs- og utviklingsteamene er i full gang.

 

Kontakt:

Lasse Sten

Tlf: +47 91 88 21 25

E-post: sten@houseofcontrol.no

 

Om House of Control:

House of Control utvikler SaaS-løsninger (Software as a Service). Dette er digitale verktøy som finansdirektøren enkelt kan bruke for å forbedre prestasjonene i økonomiavdelingen og for hele selskapet. Finansdirektørens verktøykasse bidrar til minst fire viktige oppgaver: Kutte kostnader, spare tid, redusere risiko og forbedre compliance. Alle fire er viktige for en bedre fungerende finansavdeling. Rundt 1,600 private og offentlige virksomheter bruker programvarene til å styre kontrakter og eiendeler, overholde IFRS 16-kravene, kommunisere med leverandører og organisere innkjøp. Den sterke omsetningsveksten støttes av en unik salgsstyrke, og omtrent 90 prosent av salget er årlige tilbakevendende inntekter.

 

Subscribe Now

Additional Reading