ARR-vekst på 39% og inntektsvekst på 32% i 3. kvartal 2021

by House of Control | Nov 4, 2021 7:00:00 AM

  • ARR +39% YoY til 186 millioner kroner, med organisk ARR-vekst på 19%
  • Omsetning +32% til 44,2 millioner kroner, med organisk vekst på 18%
  • Investerer i vekst, med 48% økning i arbeidsstyrken til 145 ansatte
  • EBITDA-tap på NOK 7,4 millioner og NOK -3,6 millioner før spesielle poster, som reflekterer fortsatt investeringer i vekst
  • Fortsetter å utvide produkttilbudet med oppkjøp av Egreement AB i Sverige i september og av Keyforce AS i Norge i oktober
  • Med oppkjøpet av Keyforce har ARR passert NOK 200 millioner

Høvik, 4. november 2021: House of Control (HOC) rapporterte 32% YoY inntektsvekst til 44,2 millioner kroner i tredje kvartal 2021. Porteføljen av årlig gjentagende inntekter (ARR – Annual Recurring Revenue) økte med 39 % til 186 millioner kroner, nesten helt jevnt fordelt mellom organisk vekst og oppkjøp.

«Vi fortsetter å vokse organisk, med nysalg som øker fra samme periode i fjor samt vekst i verdien av eksisterende portefølje. Vi fortsetter også å utvide løsningsporteføljen gjennom oppkjøp. Med Egreement styrker vi oss ytterligere innenfor forretningsprosesser, mens Keyforce bidrar til et enda bedre tilbud innenfor analyse og Business Intelligence,» sier CEO Lasse Sten i House of Control.

Inkludert Egreement og Keyforce har selskapet nå rundt 2.850 kunder med rundt 295.000 sluttbrukere i 65 land. Etter rekken av oppkjøp det siste halvannet året deler House of Control nå sin vekstportefølje i de fire produktsegmentene Control, Business Process, Compliance & Forecasting og Insight, som til sammen utgjør mer enn 90 % av ARR. De resterende mindre enn 10 % reflekterer «on-premise»-kontrakter overtatt gjennom oppkjøpet av DinERP i fjor.

«Vi har bygget en solid løsningspakke som gjør CFOens arbeid både enklere og mer effektivt. Siste tilskudd er CFO Dashboards, som gir CFO full oversikt i ett enkelt system med én enkelt pålogging. Vi ser en store markedsmuligheter for denne porteføljen. Derfor har vi fortsatt å investere i flere mennesker innen salg og kundestøtte for å utnytte potensialet,» sier Sten.

Selskapet investerer i fortsatt vekst og har økt arbeidsstyrken med 48% det siste året. Dette påvirker løpende inntjening, og selskapet rapporterer et EBITDA-tap på NOK 7,4 millioner for tredje kvartal. Justert for spesielle poster ble EBITDA-tapet 3,6 millioner kroner.

For årets ni første måneder økte inntektene med 43 % YoY til NOK 124,5 millioner, med et rapportert EBITDA-tap på NOK 10,0 millioner og en justert EBITDA på pluss NOK 1,5 millioner.

House of Control opprettholder sitt langsiktige mål om å bygge en ARR-base på NOK 500 millioner innen utgangen av 2025, med en EBITDA-margin på over 40 %.

Presentasjon og overgang fra NGAAP til IFRS

Merk at selskapet har gått over regnskapsstandard fra NGAAP til IFRS, og at tall for tidligere perioder er omarbeidet tilsvarende. Se også IFRS-regnskapet for 2020 med sammenlignbare tall for de to foregående årene som vedlegg sammen med delårsrapporten for tredje kvartal og første ni måneder 2021.

House of Control holdet en webcast i dag kl. 08:00 CET hvor rapporten for tredje kvartal 2021 presenteres. Bruk følgende lenke for å få tilgang til presentasjonen:

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20211104_3/

Presentasjonen vil bli fulgt av en Q&A-sesjon. Spørsmål kan stilles skriftlig under og etter presentasjonen i kommentarfeltet under webcast-vinduet. Rapporten, presentasjonen og lenken til webcasten vil også bli gjort tilgjengelig på https://www.houseofcontrol.com/investor-relations.

 

For mer informasjon vennligst kontakt:

CEO Lasse Sten

Mobil: +47 91 88 21 25

E-post: sten@houseofcontrol.no

 

Om House of Control:

House of Control utvikler SaaS-løsninger (Software as a Service). Dette er digitale verktøy som finansdirektøren enkelt kan bruke for å forbedre prestasjonene i økonomiavdelingen og – til syvende og sist – hele selskapet. Verktøyene bidrar til minst fire viktige oppgaver: Kutte kostnader, spare tid, reduser risiko og forbedre compliance – alle nøkkelingredienser for en bedre fungerende økonomiavdeling. Private og offentlige virksomheter bruker programvaren til å administrere kontrakter og eiendeler, overholde IFRS 16-kravene, budsjettere, kommunisere med leverandører og organisere innkjøp. House of Controls sterke inntektsvekst støttes av en unik salgsstyrke, og omtrent 95 prosent av salget er årlige gjentakende inntekter (ARR).

 

Subscribe Now

Additional Reading