ARR-vekst på 45 prosent i 2021, og 41 prosent inntektsvekst i fjerde kvartal

by House of Control | 17.02.22 07:00

ARR økte med 45 prosent i 2021 til 211 millioner kroner, med organisk ARR-vekst på 19 prosent. Sett bort i fra ikke-strategisk virksomhet som ble solgt i januar, økte ARR med 54 prosent til NOK 197 millioner, med organisk ARR-vekst på 25 prosent.

Andre utvalgte nøkkeltall fra rapporten for fjerde kvartal 2021 som ble offentliggjort 17. februar:

  • Veksten ble støttet av oppkjøpet av Keyforce i fjerde kvartal
  • Omsetning +41 % til 52,7 millioner kroner i 4. kvartal, med organisk vekst på 20 %
  • EBITDA på NOK -18,4 millioner og NOK -5,0 millioner justert for spesielle kostnadsposter i 4. kvartal, noe som reflekterer fortsatt investeringer i vekst
  • Skjerpet det strategiske fokuset gjennom salg av «on-premises»-kontrakter i januar
  • Forventer positiv EBITDA i 2022 og positiv «cash» EBITDA i 2023
  • Fullfinansiert vekstplan mot ARR-base på NOK 500 millioner innen utgangen av 2025

Høvik, 17. februar 2021: House of Control (HOC) rapporterte en inntektsvekst på 41% til NOK 52,7 millioner i fjerde kvartal 2021 sammenlignet med fjerde kvartal 2020. For hele 2021 var inntektsveksten på 42 % til NOK 177,2 millioner. Organisk vekst var 20 % for kvartalet og 21 % for hele året.

Porteføljen av årlig gjentagende inntekter (ARR – Annual Recurring Revenue) økte med 45 % til NOK 211 millioner ved utløpet av 2021, hvorav 19 % er organisk vekst og resten forklares av oppkjøpene av Business Analyze, Egreement og Keyforce i løpet av 2021.

House of Control solgte i januar 2022 ikke-strategisk virksomhet. Dersom inntektene fra denne virksomheten holdes utenfor 2021-tallene, økte ARR med 54 % til NOK 197 millioner, hvorav 25 % organisk vekst og resten forklares av oppkjøp.

– Vi har vist god vekst både organisk og gjennom oppkjøp, og er overbevist om at vi er på vei mot målet vårt om å bygge en svært lønnsom ARR-base på 500 millioner kroner innen utgangen av 2025, sier administrerende direktør Lasse Sten i House of Control.

House of Control investerer betydelig i vekst, og høyere driftskostnader reflekterer hovedsakelig en økning på mer enn 50 % i arbeidsstyrken til 167 personer ved utgangen av året. EBITDA-tapet var NOK 18,4 millioner for fjerde kvartal og NOK 28,4 millioner for hele året 2021. Eksklusive spesielle kostnadsposter var EBITDA-tapet NOK 5,0 millioner i fjerde kvartal og NOK 3,6 millioner for hele året.

Selskapet skjerper fokuset ytterligere på sine skybaserte SaaS-produkter og -tjenester. I januar inngikk House of Control en avtale om å overføre ansvaret for ikke-strategiske «on-premise»-kontrakter til Cillco Technology, som også vil overta 26 ansatte som for tiden er ansatt i House of Controls datterselskap DinERP.

Avtalen reduserer ARR med cirka NOK 14 millioner og medfører en nedskrivning på NOK 52,8 millioner, som er belastet resultatregnskapet for fjerde kvartal og hele året 2021. Transaksjonen reduserer imidlertid også den årlige kostnadsbasen med cirka NOK 30 millioner, og selskapet forventer å bli EBITDA-positiv i løpet av 2022 og «cash» EBITDA-positiv inkludert kapitaliserte FoU-investeringer i løpet av 2023.

– Vi skjerper fokus og reduserer kostnadene og tror dette vil akselerere vår vekst og styrke økonomiske nøkkeltall. Vi vil få positiv kontantstrøm på et tidligere tidspunkt, og ser ikke behov for ytterligere finansiering for å realisere våre vekstplaner mot målet på 500 millioner kroner, legger Sten til.

Kvartalspresentasjonen kan følges fra kl 0800 17. februar via denne lenken:

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20220217_1/ 

Rapporten, presentasjonen og lenken til webcasten vil også bli gjort tilgjengelig på https://www.houseofcontrol.com/investor-relations.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

CEO Lasse Sten

Mobil: +47 91 88 21 25

E-post: sten@houseofcontrol.no

Om House of Control:

House of Control utvikler SaaS-løsninger (Software as a Service). Dette er digitale verktøy som finansdirektøren enkelt kan bruke for å forbedre ytelsen til økonomiavdelingen og – til syvende og sist – hele selskapet. CFO-verktøyene bidrar til minst fem viktige oppgaver: Reduserte kostnader, bedre oversikt, tidsbesparelser, forebygger risiko og forbedret compliance – alle sentrale biter av en bedre fungerende økonomiavdeling. Private og offentlige virksomheter bruker programvaren til å administrere kontrakter og eiendeler, overholde IFRS 16-kravene, budsjettere, kommunisere med leverandører og organisere innkjøp. House of Controls sterke inntektsvekst støttes av en unik salgsstyrke, og omtrent 95 prosent av salget er årlige gjentakende inntekter.

 

Subscribe Now

Additional Reading