House of Control - Blogg

House of Control's blogg for CFOer og finansavdelinger. Her finner du saker om operasjonell og finansiell styring: Kostnadskutt, tidsbesparelser, praktisk risikostyring, innkjøp, budsjettering, prognoser mv.

Posts about

avtalehåndtering

7 tips til hvordan du bør håndtere avtaler og kontrakter

Jo større virksomheten er, desto vanskeligere er det å ha full kontroll over alle avtalene. Flere mennesker, lokasjoner, avdelinger og nivåer bidrar alle til å øke kompleksiteten. Avtaler blir vanskeligere å finne og i verste fall glemt. Blant konsekvensene er at unødvendige kostnader bygger seg raskt opp - og reduserer lønnsomheten.

Sjekkliste for avtalehåndtering

Effektive prosesser for kontraktshåndtering er viktige for enhver virksomhet – stor som liten. Når...