Dette er vår fakturaløsning

For leverandørfakturaer er vår løsning en turbo for alle IFS-brukere. Den gjør fakturahåndteringen raskere og bedre.

En konstant strøm av innkommende fakturaer

Hver dag mottar virksomheten din et stort antall fakturaer fra leverandører – de fleste av dem uspesifiserte. I ERP-systemet fra IFS kan det imidlertid være vanskelig å håndtere den kontinuerlige strømmen av dokumenter på en effektiv måte. Systemet lærer for eksempel ikke underveis. I stedet er du avhengig av manuelle prosesser for godkjenning av fakturaer, noe som er tungvint og tidkrevende.

En slik tilnærming er kostbar og risikabel for virksomheten. I manuelle prosesser skjer det lettere feil, for eksempel at fakturaer feilaktig blir godkjent. Sammenlignet med digitale løsninger tar det også lengre tid, og det samme gjelder godkjenningen.

I de fleste organisasjoner er man avhengig av medarbeidere med spesialkompetanse for å utføre slike oppgaver. I tillegg til sårbarheten og risikoen ved at så få medarbeidere kan utføre oppgavene, risikerer du at denne lille gruppen av medarbeidere gjør de samme feilene igjen og igjen.

For CFO er det selvfølgelig frustrerende å vite at organisasjonen kunne ha oppnådd bedre resultater hvis kollegaene dine hadde hatt de riktige verktøyene. I tillegg opplever mange at administrerende direktør og styret klager over forsinkelser. I så fall er du nødt til å gjøre noe.

Superraskt og superenkelt – nå er månedsavslutningen mye enklere å håndtere.
Kirsi Kreander
Teknos

Digitalisering kan være komfortabelt

10-karrieretips-til-en-ambisiøs-CFO

Verktøyet vårt for leverandørfakturaer oppfyller det alle økonomidirektører etterspør: En brukervennlig plug and play-løsning som bidrar til høyere effektivitet og lavere risiko. Fakturabehandlingen er maskinstøttet og lærer av historiske data.

Basert på et langvarig samarbeid med IFS har vi utviklet dyp integrering der vi utnytter de sterke sidene av systemet og gjør om svakere elementer til brukervennlige løsninger. Verktøyet omfatter en mobilapp for godkjenning av fakturaer. Med denne kan du knytte fakturaer til innkjøpsordrer. Her er noen eksempler på funksjonene du får tilgang til:

  • Posteringer basert på historiske transaksjoner
  • Enkelt å søke etter tidligere fakturaer
  • Fakturaer kan knyttes til innkjøpsordrer
  • Enkel godkjenning
  • Svært intuitivt grensesnitt
  • Reduserer behandlingstiden for fakturaer betraktelig
  • Enklere månedsavslutning
  • Bedre kommunikasjon og samarbeid
  • Svært god brukervennlighet eliminerer behovet for opplæring

Vil du se en demonstrasjon eller snakke med oss om hvordan du kan forbedre kommunikasjonen og samarbeidet med leverandører i virksomheten din? Legg igjen en beskjed nedenfor, så ringer vi deg.

Jeg er sikker på at hver medarbeider bruker et par timer mindre hver dag.
Jens Andersen
BWSC

Interessert i en live demo om vår løsning?

Legg igjen din kontaktinfo under, så tar vi kontakt!