Alle avtalene

Webinar når det passer for deg

Hvordan blir de nærmeste dagene dersom styret ber om en full oversikt over selskapets forpliktelser? Hender det at avtaler fortsetter å løpe fordi dere glemmer å si dem opp? Hva skjer med kontrakter og eiendeler når de kollegene som disponerer dem plutselig slutter? Hvor lang tid bruker dere på å finne beløpene i alle avtalene til neste års budsjett? Hvem kan overta regnearkene etter "Excel-orakelet"?

På dette webinaret viser vi hvor enkelt det er for din virksomhet å få full kontroll på alle avtaler og eiendeler. Vi gjennomgår de viktigste egenskapene til SaaS-løsningen Complete Control, som brukes av over 1.300 private og offentlige virksomheter i Norden. 

I løpet av en snau halvtime får du se med egne øyne at løsningen er svært brukervennlig, at behovet for opplæring er minimalt og at løsningen fungerer uansett hva dere har av løsninger på økonomiområdet.  Vi løfter også blikket og ser på hvilke større og positive effekter kundene oppnår: At de sparer tid, kutter kostnader, reduserer risiko og personavhengighet og forbedrer økonomistyringen. 

Webinaret ledes av to av våre mest erfarne kolleger, Stian Fladby og Pål Skjold. Gjennom mer enn ti år har de møtt kunder, sett "hvor skoen trykker", og hjulpet flere hundre virksomheter til bedre kontroll. Bedre enn de fleste andre klarer de to å sette seg i kundens situasjon og å formidle budskapet fra et brukerperspektiv. 

Målet er at du skal få en like god ROI av møtet som du får av å bruke løsningen i din virksomhet. 

Registrer deg under, så får du tilsendt en link til webinaret

Bedrifter er bygget på avtaler

Her er et utvalg av hva våre kunder legger inn i Complete Control - og forbedrer kontroll og økonomistyring

Leasing av biler Skylagring Pensjonsavtaler
Leasing av produksjonsutstyr Medieabonnement Forsikringer
Renhold Kaffemaskiner Opsjonsavtaler
Alarm og vakthold Nøtter og frukt Sponsoravtaler
Husleieavtaler Strømavtaler Vedlikeholdsavtaler
IT-drift Mobilabonnement Ansettelsesavtaler
Fiber og bredbånd Konsulentavtaler Sertifikater (for ansatte)
Supportavtaler Lisenser Garantiavtaler
PCer Kantineavtaler Låneavtaler
Programvare Treningssenter Løpende avtaler med kunder