Därför går inte outsourcing ur tiden

by Thea Klepp | May 22, 2017 3:27:41 PM

Tillväxten i B2B-branschen bekräftar att outsourcing är en tidlös klassiker i näringslivets strategiarbete. Kontroll över alla avtal är nyckeln till hur stor vinst verksamheten uppnår – och hur mycket tid och kraft som kan frigöras för kärnverksamheten.

Det finns några uppenbara fördelar med att skaffa varor och tjänster externt i stället för att sköta allt internt:

  • Du kan ställa högre kvalitetskrav på leverantörer än på anställda.
  • Du får lättare tillgång till ypperlig kvalitet och service, eftersom leverantören är specialiserad inom ett smalt segment.
  • Konkurrensen på marknaden garanterar ett bra pris.
  • Externa leveranser sätts ofta snabbare i drift än om de ska organiseras internt.
  • Det är enklare att anpassa och hantera storleken på leveransen.

Det här är några av anledningarna till varför företag allt mer sällan bygger upp de interna stödsystem som var vanliga förr. Helintegrerade företag har ersatts av sofistikerade flöden och en stor B2B-marknad.

Medaljen har däremot en baksida: Med ett stort antal avtal och framtida förpliktelser så uppstår risken att verksamheten får se arbetsbördan öka flerfaldigt, att kontrakt förnyas utan omförhandling och att man fortsätter att betala för saker som verksamheten inte längre behöver.

Complete Control är utvecklat för att din verksamhet ska dra full nytta av alla sina avtal – att outsourcingen ska ge de utlovande fördelarna. Du kan se på det som ett digitalt arkiv som ger dig en optimal kontrakts- och avtalshantering. Contract Lifecycle Management och e-control är andra begrepp för vad vi kan bidra med.

Beställ en demo!

Additional Reading