Stark tillväxt i Norden för House of Control

by House of Control | Sep 15, 2017 2:15:58 PM

Nordiska företag stärker sin kontroll över sina åtaganden, avtal och tillgångar. Strax passeras NOK 200 miljardgränsen för de kontrakt som finns registrerade i Complete Control, där användarna har snabb och fullständig översikt. 

House of Control har redan mer än 1000 nordiska kunder. De är i allra högsta grad aktiva användare av lösningen Complete Control. I september 2017 finns 167.500 kontrakt registrerade i databasen och antalet stiger dagligen. För närvarande är ökningstakten högre än 6000 avtal per månad.

Finans- och förvaltningsverktyg

– Det är klart att vi har identifierat ett stort behov i marknaden. Complete Control är en lösning som väljs av både offentliga och privata kunder, oavsett av vilka ekonomi- och verksamhetsstyrningssystem de använder sen tidigare, säger Lasse Sten, VD på House of Control.

Han säger att outsourcing och tillväxt i B2B marknaden har varit viktig för House of Control.  Företag riktar uppmärksamhet och insatser på sin kärnverksamhet och köper andra varor och tjänster externt. Medaljen har emellertid en baksida: outsourcing kan snabbt föra till en djungel av avtal.

Detta skapar tillväxt för House of Control. Kontrakten som är registrerade i databasen har ett samlat värde på NOK 191 miljarder. Samtidigt finns 175.000 materiella tillgångar registrerade till ett värde av NOK 2,4 miljarder. Dessa är relaterade till 117.000 anställda i mer än 60 länder.

-Detta är fantastiska siffror. Varje månad loggar 14.000 användare in på  Complete Control för att hantera företagets tillgångar och avtal och för att registrera nya. Om jag skall peka på de viktigaste orsakerna till vår tillväxt så vill jag betona det faktum att kunderna snabbt tjänar in investeringen och att det ger en markant bättre långsiktig kontroll i verksamheten, säger Lasse Sten.

Han säger att kunden typiskt är en CFO med höga ambitioner för egen såväl som företagets del. Detta är typiskt en CFO som insett att favoritverktyget Excel har sina begränsningar och som önskar en snabbare budgetprocess.

 

 

Additional Reading