Årets användartrend 2018: Full kontroll på intäkterna

by Thea Klepp | Jan 29, 2018 10:39:50 PM

Ramavtal, abonnemang, löpande avtal, retainer. Fasta intäkter har många namn – och ännu flera fördelar. De smartaste har ett robust system för att följa upp avtalen, inkluderat att prisjustera dem. Styr dina intäkter och få ut mesta möjliga av dina kontrakt!

Hur mycket är företagets samlade ramavtal för 2018 värda? Hur mycket är redan betalat? Vad skall levereras under året, i form av timmar och annat? Vilka avtal skall omförhandlas under året?

Uppföljning av intäkterna

Våra kunder vet väl att Complete Control kan användas för att skapa full översikt över företagets avtal och andra åtaganden. Samma system kan ge motsvarande översikt över företagets avtalsenliga intäkter. Och som alltid: Full kontroll är bara ett par knapptryck borta. Smart?

Under 2017 började allt fler av våra kunder att använda vår «basprodukt», Complete Control, för att följa upp sina fasta intäkter. Kort sagt, de knyter samman kundansvarig person (till exempel key account manager) med datum för uppföljning, inkluderat varningar. En gemensam nämnare utkristalliserar sig bland feed- back från våra kunder: Complete Control kan ersätta många tyngre system för kunduppföljning.

Vissa har redan fleråriga goda erfarenheter. Advokatfirma Kluge, till exempel, var bland pionjärerna att använda vår lösning även för uppföljning av intäktssidan.

Från SSB till sista raden

Prisjustering är en viktig del av alla avtal- det bör i alla fall vara det. Löpande kontrakt bör prisjusteras varje år. Det har en direkt påvekan på resultatet, och säkrar att intäkterna stiger i takt med kostnaderna. Vissa glömmer att indexreglera avtalen och allför många missar att hämta hem intäkter på grund av att priser inte justeras enligt avtal.

House of Control har utvecklat en modul, som kvalitetssäkrar uppföljning av priser i avtalen. Prisindex hämtas automatiskt från Statistisk sentralbyrå (SSB), som har norska danska, svenska och finska index ända sedan år1900.

Modulen Integration sköter prisjusteringen av avtalen med full integration mot SSB. Det medför att kostnader och intäkter kan planeras tillfredställande. Funktionen är tidsbesparande och ger ett fullgott faktureringsunderlag. Modulen gör en automatisk prisreglering med hänsyn till aktuellt index. Om så onskas kan varning meddelas vid prisindexering. Modulen genererar rapporter i Excel över alla planerade och historiska ändringar.

Tips för intäktsuppföljning

Det finns mänga sätt att strukturera arbetet med intäktsuppföljning. Från våra kunder har vi fått fyra vanligt förekommande:

  1. Öka omsättningshastigheten. Ju snabbare det går från order till leverans, desto bättre likviditet- eftersom de flesta kunder betalar efter leverans. Revidera processerna för att optimera leveranserna.
  1. Merförsäljning. Det är enklare och billigare att sälja till redan exiterande kunder.Har företaget tjänster, lösningar eller produkter av högre värde som kunden kan intresseras för? Känner kunden till vad som erbjuds av andra delar av ert företag?
  1. Investera i de kundene som är mest lönsamma. Man skall självklart inte glömma de kunder där kundrelationen är en viktig del av företagets totala marknadsföring. Men man kan tjäna mycket på bättre fokus på produkter och kunder som är mer lönsamma än andra.
  1. Följ upp kunderna. Säkerställ att kunderna fortsätter köpa regelbundet.Sök alltid orsakerna till varför en kund slutar handla.

Hur följer ni upp intäktssidan? Ta kontakt med oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa till med effektivisering!

Additional Reading