Den ultimata lösningen för IFRS 16

by Thea Klepp | Jan 30, 2018 2:23:51 PM

Snabb och korrekt rapportering av hyres- och leasingavtal

Är företaget börsnoterat eller bokförs enligt IFRS av annan anledning?  Med IFRS16 skall företagets hyres- och leasingavtal in i balansräkningen på motsvarande sätt som annan fast egendom.

IFRS 16 - rapportering

Skall rätten att hyra kontorslokaler vara likställt med en fast egendom i balansräkningen? Skall reduktion av restvärde framstå som avskrivning i resultatet? Och på andra sidan i balansräkningen, skall framtida hyresåtaganden för kontor- och för den delen leasingåtagande för båtar, bilar och flyg- föras in som skulder?

För börsnoterade företag är svaren ja, ja och ja. Från 1 januari 2019. Då träder IFRS 16 (International Financial Reporting Standards) i kraft. Konsekvensen blir att hyres- och att hyres-och leasingavtal i de flesta fall blir redovisningsmässigt jämställda med att äga byggnader, maskiner, bilar, båtar, flyg och andra större kapitalvaror.

IFRS 16 Rapportering

Vi har utvecklat en lösning som snabbt och korrekt löser de nya IFRS-kraven för rapportering av hyres- och leasingavtal. Lösningen kan användas oberoende av vilket ERP system som företaget använder. Lösningen täcker alla relevanta områden, tillexempel: övergångsregler, upplysningskrav, beräkning av bruksrätt, hyresåtaganden och hyresbetalningar.

Boka en demo för att höra mer om House of Controls lösning för IFRS-rapportering!


Aktuella artiklar om IFRS 16:

IFRS 16 – Omfattande implementering 
–  Viktigt att komma igång redan nu! – rapporteringskrav också bakåt i tiden.

 

Additional Reading