Mr. Högt och Lågt hos House of Control

by House of Control | Mar 22, 2019 12:02:07 PM

Högt tempo, spännande utmaningar och många beslut som ska fattas i ett företag som växer extremt snabbt. Det är vardagen för den unga civilekonomen Martin S. Nygaard hos House of Control. Här berättar han varför han trivs så bra på det norska SaaS-företaget.

– Det sägs ofta att den som inleder sin yrkeskarriär hos någon av de fyra stora revisions- och rådgivningsfirmorna får den brantaste inlärningskurva man kan tänka sig efter avslutade studier. Det kan jag skriva under på: Att jobba på PwC, vilket för övrigt var mitt första jobb, var fantastiskt givande, både vad gäller fackkunskaper och arbetssätt, säger Martin Sommer Nygaard.

Det har inte ens gått tio år sedan han gick ut gymnasiet på Drammen videregående skole. Han har sedan dess även hunnit med en högre ekonomiutbildning vid NTNU i Trondheim och Queen Mary University i London, där han tog examen 2016. I april 2019 firade han ettårsjubileum hos House of Control (HoC).

– Mitt jobb på HoC är ett äventyr, där jag varje dag har otroligt stor nytta av det jag lärde mig i skolan och hos min tidigare arbetsgivare. Som högra hand till vår CFO har jag en direkt inblick i företagets ekonomiska utveckling, samtidigt som jag är med och hanterar en pågående förvärvsprocess och medverkar i produktutvecklingen.

Martins ansvarsområde omfattar bland annat månadsrapportering, kvalitetssäkring av ekonomisystemen och analys av kundportföljen.

– Det här är den grundläggande delen av mitt jobb, och den är i sig själv mycket intressant med tanke på att företaget på kort tid passerat 100 miljoner kronor i omsättning. Det är dessutom mycket inspirerande att få jobba i ett team där vi tillsammans skapar denna tillväxt.

En av House of Controls senaste och mest framgångsrika produkter är IFRS 16-modulen. Den används av börsnoterade bolag och alla andra som rapporterar enligt IFRS för att enkelt, snabbt och noggrant beräkna balans- och resultatsiffror för sina hyres- och leasingavtal. Martin har medverkat i utvecklingen av modulen:

– IFRS 16-modulen är utvecklad för att uppfylla ganska sofistikerade juridiska och redovisningstekniska krav. Det har varit milt sagt spännande att få vara med och utveckla en lösning som har visat sig vara så betydelsefull för CFO:er på större börsnoterade bolag.

House of Controls tillväxt har uppmärksammats av riskkapitalbolag och av både norska och utländska investerare, som efter företagets framgångar i Norge och Skandinavien nu vill vara med och presentera företaget på den globala scenen. Även i den processen har Martin haft en viktig roll:

– Det här arbetet sker vid sidan den vanliga verksamheten och därför är det viktigt att CFO, styrelsen och VD har tillgång till medarbetare att fördela arbetsuppgifterna till. Företagsförvärv handlar mycket om att skapa förtroende för oss, oavsett om det gäller lönsamhet, teknik, tillväxtpotential eller andra förhållanden. Det är otroligt givande att få vara en resurs internt i möten med potentiella investerare.

Vill du vara en del av vår framgång? Till exempel inom försäljning, support eller något annat område? Eller känner du någon som skulle kunna vara intresserad? Ta kontakt med oss i dag!

Additional Reading