Räknar med att lägga minst 5 miljoner kronor på att uppfylla IFRS 16-kraven

by Hans-Erik Wærsted | Jun 19, 2019 1:56:06 PM

En stor undersökning från KPMG visar att företag världen över har problem med att uppfylla IFRS 16-kraven. En av de största utmaningarna är att välja och implementera rätt programvara.

KPMG har i undersökningen Global Lease Accounting Survey kartlagt hur företag hanterar IFRS 16-kraven. Över 800 företag världen över deltog i undersökningen som genomfördes under hösten 2018.

Enligt undersökningen är de största utmaningarna för företagen:

● Att skaffa sig full överblick över alla hyres-/leasingavtal

● Att fastställa diskonteringsräntan

● Att få in rätt siffror i ett system för hyres-/leasingavtal

● Att integrera programvaran för hyres-/leasingavtal med befintliga ERP-system

Dyrt att uppfylla kraven
Företagen uppgav att det är dyrt för dem att uppfylla kraven i IFRS 16. 23 procent av företagen beräknar att kostnaden för att uppfylla kraven kommer att uppgå till minst 500 000 dollar. 18 procent vet inte hur stor kostnaden kommer att bli.

Att skaffa sig en överblick över alla leasingavtal är resurskrävande. Över 40 procent av respondenterna uppgav att deras bolag har 500 eller fler leasingavtal och lika många uppgav att de har leasingavtal på mer än tio olika platser.

”Att hitta och sammanställa uppgifterna om dessa avtal kan ta tusentals timmar”, skriver KPMG.

Därför är det inte förvånande att 83 procent av bolagen uppgav att de fortfarande arbetar med att samla in och validera de uppgifter som behövs för att göra de nödvändiga beräkningarna inför rapporteringen.

Problem att hitta rätt programvara
Nästan hälften av bolagen uppgav att de har köpt in programvara för hantering av IFRS-16 kraven. Men endast 16 procent analyserade systemkraven innan köpet.

”Dessa siffror tyder på att många bolag köper in programvara innan de hunnit skaffa sig en heltäckande bild av behoven vad gäller redovisning, drift och processer. Detta kan leda till att de väljer en lösning som inte är optimal i förhållande till de faktiska behoven”, skriver KPMG.

Integreringen av programvara för hyres-/leasingavtal med befintliga system anses vara den största utmaningen, vilket är förståeligt med tanke på förutsättningarna, menar KPMG:

”Implementeringen måste vara hållbar på lång sikt; det handlar inte bara om att uppfylla reglerna vid ett enda tillfälle. Uppgifterna om avtalen måste finnas tillgängliga under varenda redovisningsperiod framöver. Siffrorna kommer att ändras när leasingavtalen förhandlas om, vid revideringar av tillgångarnas värdering eller när villkoren ändras. Att försäkra sig om att implementeringen är framtidssäker är förnuftigt både ur ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv. På så sätt sparar man mängder av tid och resurser.”

Många börsnoterade bolag i Norden har redan tagit itu med dessa utmaningar och valt House of Controls lösning, som innehåller alla funktioner som behövs för en snabb, enkel och korrekt rapportering enligt standarden IFRS 16.

Additional Reading