House of Control lanserar ESG-lösning för enkel och exakt mätning av klimatavtryck

by Hans-Erik Wærsted | Nov 14, 2019 1:16:10 PM

Företag som tar frågorna om hållbarhet, klimatpåverkan och samhällsansvar på allvar bör fatta sina beslut baserat på fakta. Känslor och gissningar är ”ute” när kunder väljer produkter och arbetssökande väljer arbetsgivare, nu är det konkreta och exakta siffror som gäller.

Har du tänkt på att det finns en koppling mellan företagets ”klimatavtryck” och de tillgångar och avtal ni har, som till exempel växthusutsläppen från de fordon ni leasar? Eller förbrukningen av el och vatten i de lokaler ni hyr (eller äger)? Eller utsläppen från de flygresor som de anställda gör i tjänsten?

Klimatfrågan påverkar valet av produkter och arbetsgivare
Företagen har ett stort samhällsansvar, inte minst när det gäller klimatfrågan. Dessa frågor påverkar i allt högre utsträckning vilka leverantörer vi väljer att handla av och vilka arbetsgivare yngre människor väljer att jobba hos. På House of Control är vi övertygade om att vi bara har sett början på denna trend. Vi tror även att kunder och arbetstagare vill veta vilka åtgärder företagen faktiskt vidtar. Allmänheten vill ha fakta och siffror – gissningar och känslor blir allt mindre viktiga.

Detta har vi tagit fasta på, så att du enkelt kan börja ta fram exakta siffror. Nu lanserar vi en ny ESG-lösning som drastiskt kommer att öka nyttan av att använda Complete Control och som ger dig full kontroll över alla avtal. Med ESG-lösningen blir det enkelt att koppla relevanta mätdata till allt som finns registrerat i Complete Control.

ESG står för Environmental, Social and Governance. Inom vart och ett av dessa områden finns det faktorer som kan mätas. Inledningsvis kommer vi på House of Control att fokusera på miljöfaktorerna, eftersom det är det område där det finns mest relevanta data att tillgå.

Bättre precision i klimatredovisningen
Ta till exempel uppgifterna om firmabilar: Genom att kombinera data från den elektroniska körjournalen med bilens registreringsnummer, som i sin tur ger data om bilmodellens utsläpp (hämtas från Transportstyrelsen) kan man få fram mycket exakta siffror om bilens CO2- och NOx-utsläpp. Öppna API:er är nyckeln till att få fram dessa siffror.

Liknande metoder kan användas för att få fram en mängd olika värden. På de områden där det finns tillgängliga uppgifter i elektronisk form som kan kombineras med andra uppgifter kan vi få fram exakta siffror. På så sätt kan du med några knapptryckningar ta fram uppgifter om företagets klimatavtryck. Lika enkelt är det att uppdatera siffrorna när nya data tillkommer.

De pilotprojekt vi har genomfört visar att mätningarna av ESG-data har lett till ett ökat intresse för att minska klimatavtrycket bland våra kunder. ”Nästa år ska utsläppen och förbrukningen vara lägre”, får vi ofta höra. Det påminner faktiskt en hel del om hur våra kunder upplever vår lösning för kostnadskontroll.

Klimatresan börjar med noggranna mätningar
Att kunna påvisa en faktisk minskning av klimatavtrycket är viktigt om man med trovärdighet vill kunna tala om för myndigheter, kunder, anställda och andra att man tar sitt samhällsansvar på allvar. Klarar företaget av att öka omsättningen samtidigt som klimatavtrycket relativt sett minskar?

Det vill vi gärna hjälpa till med. Att vi nu går från att hjälpa våra kunder att förbättra sina ekonomiska resultat till att även hjälpa dem att minska sin miljöpåverkan tycker vi är mycket givande (minst sagt). Hör gärna av dig för ett samtal om hur du på ett enkelt sätt kan mäta och redovisa företagets ESG-mål.

Additional Reading