5 tips om IFRS 16

by Hans-Erik Wærsted | Dec 11, 2019 1:13:53 PM

Fem tips om hur du uppfyller redovisningskraven enligt IFRS från den engelska grenen av revisorsnätverket KPMG

1. Identifiera alla hyres-/leasingavtal
Har du kontroll på alla hyres-/leasingavtal som tecknas på alla nivåer i bolaget? När ett nytt avtal ingås är det viktigt att ta reda på om avtalet omfattas av kraven i IFRS 16. Är beloppet betydande? Är hyresperioden så lång att avtalet måste införas i balansräkningen? Om avtalet tecknas av någon på ekonomiavdelningen är det relativt enkelt att ha kontroll på detta, men det kan vara besvärligare när det sker på annan ort.

2. Opex och capex
Avtal som omfattas av IFRS 16 påverkar både driftskostnaderna (opex) och kapitalkostnaderna (capex). Visserligen påverkas likviditetshanteringen sällan av att avtal som tidigare varit definierade som driftskostnader nu ska redovisas som tillgångar och skulder i balansräkningen. Men när siffrorna blir synliga i balansräkningen kan CFO behöva tänka igenom de befintliga strategierna: ska vi köpa eller hyra?

3. Flera redovisningsmetoder
Även om bolaget/dotterbolaget följer redovisningsstandarden IFRS ska beskattningen ske enligt nationella regler. Detta påverkar normalt sett avdragen för hyres- och leasingavtal i resultaträkningen. Därför kan ni även framöver behöva ha system och processer på plats för att skilja mellan finansiella och operativa leasingavtal.

4. Vilka system använder ni?
Det finns flera olika tekniska hjälpmedel att tillgå för den som ska göra de beräkningar som krävs enligt IFRS 16. House of Control har utvecklat en lösning för noggrann beräkning av tillgångar, skulder och avskrivningar. Lösningen ger dessutom företaget full kontroll över kostnader och kommande utgifter, vilket sparar pengar och underlättar budgetarbetet.

5. En kontinuerlig process
CFO och övrig ekonomipersonal behöver kunna följa upp bolagets samliga hyres- och leasingavtal löpande. Förutom de ”tekniska” kraven i IFRS finns det några praktiska frågor du behöver ta hänsyn till i samband med implementeringen, skriver KMPG.

Hur hanterar ni IFRS 16 på ditt företag? Gjorde ni beräkningarna i Excel första gången? House of Control har utvecklat en skräddarsydd modul för IFRS 16 som gör rapporteringen enkel, effektiv och noggrann. Dessutom sparar ekonomiavdelningen mängder med tid i många år framöver.

Fler och fler börsnoterade bolag i och utanför Norden använder vår modul. Hör av dig om du vill veta mer om vad detta inneburit för dem.

Additional Reading