Signicat + Complete Control = Ännu bättre

by Hans-Erik Wærsted | Dec 11, 2019 1:50:29 PM

Digital signering av avtal och andra dokument gör Complete Control säkrare och utökar dess användningsområde. Därför var det viktigt för oss att hitta en pålitlig samarbetspartner för denna viktiga funktion. Valet föll på Signicat.

Privata och offentliga verksamheter hanterar dagligen mängder av dokument som behöver signeras, såsom avtal, anställningsavtal, rapporter, styrelseprotokoll, deklarationer osv.

Det kan till exempel vara när ett leverantörsavtal ska undertecknas, när anställda ska bekräfta att de har mottagit en ny mobiltelefon, när en samarbetspartner ska skriva under ett sekretessavtal, när styrelseledamöter ska bekräfta att de har mottagit ett styrelseprotokoll etc.

Digital signering har gjort Complete Control ännu bättre
Nyligen blev det möjligt för användare av Complete Control att använda digital signering, vilket har inneburit en betydande förbättring av verktygets traditionella funktioner. Digital signering är dessutom både säkrare och smidigare än fysisk signering av papperskopior.

En annan positiv effekt av detta är att våra kunder har börjat använda Complete Control i allt fler sammanhang. Tidigare registrerade man i första hand avtal, löpande utgifter och tillgångar. Idag använder många kunder vår SaaS-lösning till att hålla koll på de dokument jag nämnde i början av denna artikel – och mycket annat.

När vi införde digital signering visste vi att Complete Control skulle växa och bli allt viktigare för användarna. Därför var det viktigt för oss att hitta en världsledande leverantör som kunde följa med oss på vår ambitiösa tillväxtresa i Norden och övriga världen.

Därför valde vi Signicat
Signicat är ett företag med en kvalitets- och ambitionsnivå som passar oss. Företaget bildades i Trondheim 2007 och vi menar att de är världens ledande leverantör av lösningar för e-signering.

Signicats lösningar kontrollerar identiteten hos den som genomför en signering digitalt och fungerar tillsammans med ledande system för e-signering i en mängd olika länder. På så sätt kan även Complete Control användas med hög säkerhet världen över.

Signicats lösningar används av banker och finansinstitut, försäkringsbolag, myndigheter samt företag av alla storlekar. Signicat hanterar autentisering av användare, erbjuder elektronisk signering, identifiering av användare och arkivering av dokument.

Prisbelönta lösningar som uppfyller alla säkerhetskrav
Signicats lösningar tillgodoser alla krav som ställs i strikt reglerade branscher i olika länder. De har över 800 kunder i finanssektorn och andra branscher och genomför mer än 20 miljoner identitets- och signeringstransaktioner varje månad.

Detta har uppmärksammats världen över: Signicat har belönats med en rad prestigefyllda utmärkelser, såsom Norwegian Fintech Achievement Award (2017), Smart Security Week (2017), Aite Group Impact Innovation Award (2018) och Florin Awards (2018).

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur ditt företag kan förbättra den dagliga hanteringen av avtal och andra viktiga dokument. Nu med digital signering!

Additional Reading