De okända och positiva miljönyheterna

by Hans-Erik Wærsted | Jan 14, 2020 11:51:06 AM

2020-talet blir viktigt för jordens framtid och näringslivets råvaru- och energiförbrukning kommer att bevakas noga. Lyckligtvis finns det redan många positiva tecken.

Tänk på de gigantiska amerikanska jordbruken. Att den volym de producerar har fördubblats sedan 1970 kommer kanske inte som en överraskning. Men visste du att arealerna har minskat, att vattenförbrukningen är lägre än 1970 och att detta även gäller användningen av konstgödsel?

Se även på den amerikanska industriproduktionen som fortfarande står för runt 25 procent av världens produktion, trots Kinas starka tillväxt. Fram till 1970 ökade användningen av metaller som aluminium, nickel, koppar, stål och guld i takt med att industriproduktionen och bruttonationalprodukten ökade. Kan det tänkas att användningen av dessa metaller har minskat i USA samtidigt som industriproduktionen har fortsatt att öka?

Något som ökat ännu snabbare i takt med den ekonomiska tillväxten är energiförbrukningen. Är det möjligt att ökningen avtog kring 1970, att den amerikanska energiförbrukningen har ökat med 60 procent sedan dess (och varit stabil de senaste tio åren), medan BNP har stigit med 300 procent?

Svaren på dessa frågor är ja, enligt MIT-professorn Andrew McAfee som hösten 2019 gav ut en bok som väckte mycket uppmärksamhet. I boken «More from Less» visar han med ett imponerande siffermaterial hur förbrukningen av energi och många råvaror tycks minska.

Hur ser energiförbrukningen ut på ert företag? Har ni tänkt på att en stor del av företagets klimatavtryck kan kopplas till tillgångar och ingångna avtal? Till exempel utsläpp av växthusgaser från leasingbilar? Eller el- och vattenförbrukningen i de lokaler ni hyr (eller äger)? Eller utsläppen från de flygresor som anställda gör i arbetet?

De utvecklingstrender som McAfee beskriver följs noga av investerare, kunder, medarbetare och andra. Därför är det inte bara ansvarsfullt utan även affärsmässigt motiverat att mäta utsläpp och förbrukning. Vi tror att allt fler kunder kommer att kräva att ni både gör sådana mätningar och kan visa på en positiv utveckling.

LÄS OCKSÅ: Det här menar Nasdaq-börsen är fördelarna med ESG-rapportering

Du behöver som tur är inte vara professor på MIT – med ett koppel av forskarassistenter – för att skaffa dig en översikt över vilka utsläpp företaget orsakar. House of Control har utvecklat en ESG-lösning. ESG står för Environmental, Social and Governance. För närvarande är det enklast att göra miljörelaterade mätningar, främst för att det finns flest relevanta data tillgängliga på detta område.

LÄS OCKSÅ: Vi lanserar ESG-lösning för enkel och precis mätning av klimatavtryck

Vill du diskutera hur ert företag enklare och exaktare kan mäta och rapportera ESG-tal?

Additional Reading