Köpa eller leasa utrustning? Det här bör du tänka på!

by House of Control | Jan 14, 2020 11:00:24 AM

Hur ser egentligen «total cost of ownership» ut om ni väljer att leasa i stället för att köpa? Vad som är mest fördelaktigt beror på vilket företag som frågar. Det här bör du tänka på innan du bestämmer dig.

Det är dyrt att köpa utrustning «up front» och även underhåll kräver en hel del. När du investerar i en dator är det bara en tidsfråga innan det kommer en ny version – som gör din föråldrad eller mindre användbar. Är det så för ditt företag?

Eller är det så att ni vet hur utrustningen ska användas de kommande åren? Har ni en betryggande likviditet och inga stora tillväxtplaner? Är det ofta så att utrustningen måste anpassas och modifieras?

Hur svaren på ovanstående frågor lyder avgör om leasing eller köp är det mest fördelaktiga för ert företag. Vi har gått igenom vilka hänsyn som bör vägas mot varandra, samt fördelar och nackdelar med både leasing och köp.

Köp kontra leasing
Även om många företag drar fördel av att leasa utrustning är det i vissa fall mer kostnadseffektivt att köpa. När du jämför köp och leasing bör du ta hänsyn till följande faktorer:

● Köpesumma
● Belopp som ska finansieras
● Årlig avskrivning
● Skatt och inflationstakt
● Månatliga leasingkostnader
● Hur utrustningen ska användas
● Ägande och underhållskostnader

LÄS OCKSÅ: Här är kriterierna för balansföring av leasingavtal

Fördelar med leasing
Ett leasingavtal är idealiskt för utrustning som regelbundet behöver uppgraderas, exempelvis mobiltelefoner och bärbara datorer. Med leasing köper du dig friheten att enklare skaffa dig den senaste utrustningen. Särskilt för tillväxtföretag är en låg och förutsägbar månatlig leasingkostnad att föredra framför ett köp.

Om du behöver uppgradera till mer avancerad utrustning för att hantera en större arbetsvolym kan du enklare göra det med ett leasingavtal – och du slipper sälja befintlig utrustning och köpa ny.

För kortvarigt bruk är leasing nästan alltid det mest kostnadseffektiva. Ta också hänsyn till tillväxten: Om företaget växer och utvecklas snabbt kan ett leasingavtal vara ett bättre alternativ än ett köp.

I många leasingavtal ingår service och andra tilläggstjänster som ger företaget trygghet och minskar behovet av egna tekniker.

Nackdelar med leasing
Ingenting är gratis. Leasing innebär oftast att man betalar en högre räntekostnad för att få tillgång till utrustningen. Ibland kan leasing vara dyrare jämfört med om du skulle köpa utrustningen direkt, i synnerhet om du ändå köper utrustningen när leasingavtalet löper ut.

Även om vissa uppskattar att andra regelbundet underhåller ens leasade utrustning – vilket kräver färre internt anställda – kan obligatorisk service också bli onödigt dyrt i längden. Det kan vara en dold kostnad som på sikt blir synlig i bokföringen.

Fördelar med att köpa
Om du använder utrustningen i minst tre år kan ett köp finansierat med banklån vara mer fördelaktigt än ett leasingavtal. Om ni äger företagets produktionsutrustning kan ni när som helst anpassa den så att den passar just era behov. Det är inte alltid möjligt om man har ett leasingavtal.

Vid ett köp kan man också lösa problem snabbare eftersom man inte behöver få ett godkännande från leasingföretaget för att planera en reparation eller beställa en reservdel. Dessutom kan man sälja utrustningen när man inte längre behöver den.

Nackdelar med att köpa
Den största nackdelen är att utrustning åldras: När du köpt något löper du en större risk när utrustningen blir föråldrad. Förutom inköpskostnaden kan kostnaden för att underhålla och reparera utrustning bli en ekonomisk belastning för många företag – särskilt under en tillväxtfas.

Additional Reading