Digital Signatur – när du och kunderna håller hjulen rullande hemifrån

by House of Control | Mar 31, 2020 2:17:46 PM

Vi har upplevt det själva de sista veckorna och vi hör det hela tiden från kunderna: Det fungerar egentligen väldigt bra att jobba hemifrån. Telefon, sociala medier, fildelning, videokonferenser … När de digitala möjligheterna kombineras med den ansvarskänsla som de nordiska medarbetarna har, får vi en försmak på det som länge förutspåtts att bli morgondagens arbetsformer.

Även om det allra mesta fungerar bra, är det fortfarande några praktiska områden som inte alla har löst. Bindande och bekräftande signaturer är ett exempel.

Både privata företag och offentliga verksamheter hanterar varje dag dokument som kräver en signatur: avtal av olika slag, anställningsdokument, referat, styrelsepapper, nya riktlinjer osv. Det kan till exempel vara underskrift av ett leverantörsavtal, bekräftelse från en medarbetare på att han/hon har mottagit en ny mobiltelefon, samarbetspartners som skall underteckna sekretessavtal eller medlemmar av styret som skall bekräfta att de har mottagit utsända styrelsedokument.

Hur hanterar ni denna typ av underskrifter och bekräftelser i dessa dagar? För företag som jobbar med att hålla hjulen igång också i nuvarande situation, är digital signatur många tilfällen det enda säkra sättet att bekräfta tillbud och avtal.

Vi i House of Control önskar att ge vårt bidrag till att handel, transaktioner, avtal och all annan ekonomisk aktivitet fortsätter så gott det låter sig göra. Därför erbjuder vi nu digital signering till ett gynnsammare pris än tidigare – och detta till både nya och existerande kunder.

Den tekniska lösningen är utvecklad av Egreement. Deras lösningar används idag av bank- och finansinstitutioner, försäkringsbolag, offentlig verksamhet, samt företag i alla storlekar i många branscher. Egreement hanterar identifikation av användare, erbjuder elektronisk signering, samt lagring av originaldokumentet.

Efter det att vi lanserade digital signatur i höstas, har många av våra kunder märkt att de fått ändå mer nytta av att använda Complete Control. Chat med oss nu (se nederst i högra hörnet på sidan) eller ring oss idag så skall vi visa hur enkelt ni kan få tillgång till digital signering!

Additional Reading