15 års avtalshantering: Hemligheten bakom House of Controls tillväxt

by House of Control | Jun 24, 2020 3:11:59 PM

Vad har stulits i lokalerna? Detta var vad försäkringsbolaget frågade Lasse Sten när han som vd för ett datorföretag anmälde att det hade skett ett inbrott på kontoret i Oslo. Det var just den frågan som ledde fram till att han startade House of Control.

Här är historien i korthet: Frågan som försäkringsbolaget ställde innebar en stor utmaning för Sten. Han och hans kollegor kunde helt enkelt inte ta fram en användbar lista över vad som saknades efter inbrottet. Och även i de fall de mer exakt visste vad som stulits hade de inte koll på viktiga uppgifter som modellnamn, inköpspris och ålder.

Sten, som tidigare hade startat flera egna företag, insåg snabbt att detta var ett vanligt problem i samband med stölder. Det gällde faktiskt de flesta företag, insåg han och så föddes idén om att stöldmärka alla inventarier och andra tillgångar och registrera dem digitalt med information om pris, serienummer, utrangeringstid, användare m.m.

Marknaden välkomnade hans lösning och kundkretsen växte snabbt. Kunderna var intresserade, ställde frågor och kom med egna förslag. ”Kan inte det här digitala registret användas för att ge oss bättre kontroll över våra tillgångar och de löpande avtal som vi har med våra leverantörer och kunder?”

Det visade sig vara fullt möjligt. Kundernas engagemang satte i gång en spiral av innovationer och teknisk utveckling vilket än idag är utmärkande för House of Control. Vi insåg tidigt att verktyget kunde hjälpa användarna att avbryta leveranser som de inte behövde, att påminna dem i god tid innan ett avtal löpte ut och i samband med automatiska förnyelser, att vara mindre personberoende och att kunna budgetera snabbare och mer exakt.

Under de första åren var IT-chefer den vanligaste kundkontakten, men när de nya användningsområdena tillkom väcktes intresset även hos Chief Financial Officers (CFO), Head of Accounting och Controllers. Med vår kärnprodukt Complete Control har vi i dag utvecklat lösningar som på ett praktiskt sätt förenklar och förbättrar ekonomistyrningen för kunderna. De har fått full kontroll över det som tidigare var ett kaos av avtal och framtida ekonomiska förpliktelser.

Kraven enligt IFRS 16 och den nationella redovisningslagstiftningen när det gäller redovisning av hyres- och leasingavtal var som klippta och skurna för Complete Control. Alla framtida hyres- och leasingbelopp, bilar, flyg och produktionsutrustning m.m. kunde registreras i lösningen. Inom ramarna för ledande bokförings- och revisionsmiljöer utvecklade vi funktioner som gör det enkelt, säkert, exakt och snabbt att följa det komplicerade regelverket.

Ett belysande exempel på den kontinuerliga innovationstakten under det senaste året är digital signering av dokument. Det innebär att signeringen av avtal blir snabbare och säkrare för både kunder och leverantörer. När digitala signaturer kombineras med ett digitalt register utökas möjligheterna. Systemet kan till exempel användas vid utlämning av utrustning till anställda och för signering av styrdokument.

När investerarna i Viking Venture förvärvade aktiemajoriteten i House of Control 2015, gav det bolaget en extra injektion. Vi fick en mer professionell ledning, en bättre organiserad verksamhet och ett nytt fokus på kundnöjdhet. Vi kunde också dra fördel av kunskaper från andra bolag som Viking Venture har investerat i och ökade ekonomiska möjligheter till expansion på nya marknader. Det är bland annat dessa förbättringar som ligger bakom den största utvecklingen i bolagets historia.

Vi är övertygade om att House of Control har mycket goda förutsättningar att växa på befintliga och nya marknader. En viktig orsak – men långt ifrån den enda – är att företag behöver ha full kontroll sina kostnader och över det växande antalet avtal som ingås med andra företag och även internt. Våra lösningar kan användas av alla, oavsett vilka system kunderna använder idag. De är användarvänliga och kunderna märker snart att de ger snabba och mätbara fördelar. Från denna utgångspunkt har vi tänkt att fortsätta utvecklas.

Additional Reading