Choose language

Strategiskt förvärv för House of Control: Nu ska de bästa CFO-verktygen bli ännu bättre

Efter 15 år med stark organisk tillväxt gör Nordens ledande företag inom commercial value management nu sitt första förvärv. Med DinERP som en del av laget stärker House of Control teknikutvecklingen och förbereder sig för europeisk expansion. Gemensamt kommer företaget att ha 130 miljoner kronor i årliga licensintäkter under 2020.

House of Control har årliga licensintäkter på 110 miljoner kronor från SaaS-lösningen Complete Control. Här registrerar användare sina kontrakt, tillgångar och förpliktelser – ett behov som ökar med omfattningen av outsourcing och antalet underleverantörer. Produkten har träffat rätt på marknaden och företaget har haft en stark tillväxt under flera år i en nisch som de har en stor och växande potential.

– Efter 15 år med stark och uteslutande organisk tillväxt, gör vi nu vårt första förvärv. Under de närmaste åren kommer vi att göra fler transaktioner för att stärka företaget. Detta är en del av en ny och ambitiös strategi för expansion på befintliga och nya marknader. 130 miljoner kronor i årliga abonnemangsintäkter gör oss till ett av de största SaaS-företagen i Norden, och nu ska vi växa lika starkt i Europa, säger VD Lasse Sten på House of Control.

On demand webinar: Smarta budgeteringsprocesser - hur man förbättrar kontroll  och effektivitet

Två företag, en målgrupp: Ekonomichefen
DinERP utvecklar mjukvara som förenklar och förbättrar företagens användning av det globala ERP-systemet IFS. Det inkluderar lösningar för e-handel, fakturahantering och – inte minst – appar som används av anställda utanför ekonomiavdelningen där arbetsuppgifterna skapar transaktioner i ERP-systemet. Företaget omsätter mer än 30 miljoner kronor, med störst tonvikt på återkommande abonnemangsintäkter.

– Ekonomichefen är den viktigaste målgruppen för båda företagen, med produkter som kopplas till företagens system för ekonomisk förvaltning (ERP). De mest uppenbara synergieffekterna kommer från kombinationen av större ekonomisk styrka och snabbare teknikutveckling, samt kommersialisering, säger Sten.

VD Lars Morten Nygaard på DinERP säger att detta är en transaktion som har mognat över tid:

– Båda företagen har Viking Venture som stora ägare, och i deras unika ägarmiljö har vi lärt känna varandra mer och blivit alltmer övertygade om att vi båda kommer lyckas snabbare och bättre genom att göra gemensam sak, säger Nygaard.

Betydande mervärde för kunder och ägare
Erik Fjellvær Hagen, styrelseordförande på House of Control, som också är managing partner på Viking Venture, har stora förväntningar på det gemensamma företaget:

– Världens ekonomiavdelningar befinner sig mitt i en tid med omfattande digitalisering, vilket drivs på av krav på effektivitet och bättre prestationer. Här finns stor potential för verktyg som stöder och utvidgar det värde ett företag får ut av att använda ERP-systemet. Att House of Control hade sin starkaste tillväxt någonsin i juni, mitt under Covid19-pandemin, säger en hel del om potentialen.

– DinERP och House of Control kommer vara en enhet som är utmärkt positionerad för att vinna andelar på marknaden. Produktutbudet utökas och innovationstakten växlar upp. När detta kombineras med organisationens “track record” inom kommersialisering är vi övertygade om att det nya företaget kommer skapa avsevärt mycket större värde för kunder och ägare – både på befintliga och nya marknader, säger Fjellvær Hagen.

Transaktionen genomförs genom att aktieägarna i DinERP mottar aktier i House of Control. Lasse Sten blir VD för företaget och Erik Fjellvær Hagen är styrelseordförande.

Fler kommentarer
VD Lasse Sten, tel. 91 88 21 25, e-post sten@houseofcontrol.no
Styrelseordförande Erik Fjellvær Hagen, tel. 92 02 24 30, e-post erik.hagen@vikingventure.com

Om House of Control
House of Control är ett norskt SaaS-företag (Software as a Service). Den viktigaste produkten är Complete Control, som är en egenutvecklad lösning för avtalshantering och ekonomisk förvaltning av kontrakt. Bättre översikt, lägre personberoende och minskade kostnader är nyckelvärden som kunderna får genom att använda lösningen. Complete Control är ett verktyg med bredare funktionalitet än det som inom branschen kallas för Contract Lifecycle Management software, och inkluderar funktioner för bättre ekonomisk förvaltning (budgetering, prognoser och rapporter) oberoende av ERP-system. House of Control definierar Complete Control som Commercial Value Management software. Den specialiserade IFRS 16-lösningen för beräkning och rapportering av balansvärden och avskrivningar för hyres- och leasingavtal är ett konkret exempel på programvarans värde när det gäller bättre ekonomisk förvaltning. House of Control startades av Lasse Sten år 2006, och 2015 köpte investerare från Viking Venture majoriteten av aktierna. Sten är fortfarande VD för House of Control Group AS, som 2019 hade en total omsättning på 100 miljoner kronor från kontoren i Sverige, Danmark och Norge – en ökning med 27 miljoner från 2018.

Om DinERP
DinERP startades 2008 av tre tidigare anställda vid IFS i Norge. Fokus har legat på att leverera användarvänlighet till kraftfulla, men mycket komplexa, ERP-system som IFS Applications. Sedan dess har företaget vuxit till att ha över 30 anställda i Trondheim och Oslo. DinERP har kunder inom både den offentliga och privata sektorn, i en mängd olika branscher, över tre kontinenter. Produkterna hjälper företag att spara tid och pengar genom att optimera sina befintliga IFS Applications för användare som inte är experter – vilket ofta är cirka 80 procent av den totala arbetskraften. DinERP omsatte under 2019 cirka 33 miljoner NOK. Viking Venture äger ca. 47 procent av företaget.

Related blog posts