HoC-bloggen

House of Controls blogg för CFO: er. Här hittar du ärenden om operativ och ekonomisk förvaltning: Kostnadsminskningar, avtalshantering, tidsbesparingar, praktisk riskhantering, inköp, budgetering, prognoser etc.

Posts about

Avtal kontroll

Excel – olämpligt för avtalshantering

Vid vissa tillfällen så är Excel ett bra verktyg som tyvärr används för fel uppgift....