BOOK A DEMO

HoC-bloggen

House of Controls blogg för CFO: er. Här hittar du ärenden om operativ och ekonomisk förvaltning: Kostnadsminskningar, avtalshantering, tidsbesparingar, praktisk riskhantering, inköp, budgetering, prognoser etc.

Posts about

IFRS-Regeln

IFRS 16 – Hyra och att äga likställs i redovisningen

Skal rätten av att hyra en kontorsfastighet vara aktiv i balansen? Skal reduktionen i restvärdet...