HoC-bloggen

House of Controls blogg för CFO: er. Här hittar du ärenden om operativ och ekonomisk förvaltning: Kostnadsminskningar, avtalshantering, tidsbesparingar, praktisk riskhantering, inköp, budgetering, prognoser etc.

Posts about

Kontantflöde

Så förbättrar du företagets kassaflöde

Cash is King – vare sig ni ska växa eller ta er an nya utmanande marknader. Här får du sju tips på...

Budgetera för tillväxt!

Har ni tillräcklig likviditet för att finansiera planerade nyanställningar i augusti 2019? För att...