Världens mest spektakulära Excel-tabbar

by House of Control | Aug 4, 2021 10:56:57 AM

Många ekonomer kan knappt klara sig utan Excel. Men kalkylbladet har en baksida: Även mindre fel kan få extrema konsekvenser – och kosta miljarder. Här är några av de mest spektakulära misstagen.

För vissa är Excel ett verktyg som man helst bör undvika helt eller i vart fall använda så litet som möjligt. Andra ser sådana tankegångar närmast som en fobi och de använder i stället Excel till allt från att planera sin nästa semester till att beräkna koncernens bonusutbetalningar eller göra årsbudgetar. När du har läst om vilka tabbar som begåtts kanske du instämmer i att man bör undvika att använda Excel, åtminstone för vissa ändamål.

”Grovt räknefel”

När det norska stortinget skulle godkänna planerna för oljefältet Barentshavet sydöst var det ingen som upptäckte att Oljedirektoratet hade räknat fel. En formel för summeringen lades in i fel kolumn med påföljd att oljefältet felaktigt värderades till nära 270 miljarder kronor. När felet så småningom upptäcktes och publicerades i en artikel i Teknisk Ukeblad 2017 angav en seniorforskare att det högst sannolikt var så att projektets aktuella nettovärde var negativt.

Besvärande konverteringsfel

Ett litet färskare exempel kommer från England, där 15 841 positiva Covid 19-tester som gjordes under 2020 inte kom med i den officiella statistiken. Problemet uppstod när en CSV-fil importerades in i Excel. En CSV-fil kan nämligen rymma hur många rader som helst medan det finns en övre gräns för antal rader i en Excel-fil. Man kanske kan tycka att antalet inte spelar så stor roll i ett land med 66 miljoner invånare men resultatet innebar att 16 000 personer, som annars skulle ha uppmanats att spåra alla sina nära kontakter under en period inte gjorde det, och detta vid en tidpunkt när smittspridningen i England ökade dramatiskt.

Pinsamt räknefel

Inför sommar-OS i London i 2012 hade arrangören 10 000 biljetter tillgängliga för dem som ville se konstsim. En anställd som fumlade med tangenterna skrev tyvärr en tvåa istället för en etta i ett kalkylblad – precis ett sådant skrivfel som det kan vara i stort sett omöjligt att upptäcka. Så arrangören sålde 20 000 biljetter. När felet till sist upptäcktes tvingades de lägga enorma resurser på att reda ut detta misstag som naturligtvis fick stor medial uppmärksamhet.

Komprometterande felpublicering

När det svensk-brittiska läkemedelsföretaget AstraZeneca i slutet av 2011 skulle offentliggöra sin ”guidance” inför 2012, upptäckte man för sent att det låg konfidentiell information i den Excel-fil som de skickade ut till samtliga internationella analytiker som följde bolaget. Idag skulle en sådan här tabbe snabbt upptäckts genom att det skulle strida mot GDPR-bestämmelserna, vilket, förutom alla pinsamma avslöjanden, skulle rendera kraftiga böter.

Legendarisk derivat-tabbe

Många av dessa fel är ytterst allvarliga, men den allra mest kostsamma tabben begicks av JPMorganChase 2012. Detta misstag är extremt väldokumenterat, och visar med all önskvärd tydlighet hur fel det kan gå. Den korta versionen är att en trader genomförde en ytterst komplicerad derivataffär som involverade en avancerad beräkning utförd i Excel. Beräkningen innehöll emellertid ett pyttelitet fel – som i slutändan kostade JPMorganChase 6,2 miljarder dollar.

Vilka slutsatser kan vi dra av detta?

Vårt mål med att berätta dessa historier är inte att människor ska sluta använda Excel. Excel är ett fantastiskt verktyg som man kan göra fantastiska saker med, men det måste användas med urskillning. Man bör inte använda det till uppgifter som det finns lämpligare verktyg för. Om du till exempel använder Excel till budgetering eller forecasting, är det ett område där det finns specialutvecklade verktyg som faktiskt kan göra ett mycket bättre jobb än Excel. Kolla gärna vårt blogginlägg med en sammanfattning av sex tecken på att du bör sluta använda Excel till vissa arbetsuppgifter!

Additional Reading