Digital Signatur

Digital signering av alla dokument – säkert, enkelt och effektivt

- CFO:ens bästa vän

Hur hanterar ni bekräftelser och signaturer?

Varje dag ber verksamheter i offentlig och privat sektor, olika användare, medarbetare samt samarbetspartners om att signera en rad dokument och bekräftelser. Vad som skall signeras, varierar mellan olika organisationer. En utmaning som alla måste forhålla sig till, är att dess dokument måste skrivas, följas upp og fullföras, samt att dokumentflytet och arkiveringen är resurskrävende.

Hur signerar ni avtalen med medarbetare, kunder och leverantörer? Sänder ni PDF-dokument som bilagor i mail, som därefter måste skrivas ut, signeras, scannas för att sedan sändas tillbaka?

Svagheterna med processer som denna är uppenbara. Det er tungrott å skrive ut dokument – och många organisationer har faktiskt gjort sig av med sina skrivare. Efter det att du har skrivit ut och signerat avtalet, kan det bjuda på en utmaning att få det scannat och sända det nya PDF-dokumentet per e-post.

ESG-rapportering

Därför är digital signering snabbare och mer pålitlig

Föreställ dig att du skall sända ett tillbud till en kund. Du behöver enbart att trycka på dokumentet i databasen och be om kundens signatur. Kunden mottar en e-mail, klickar på en länk och signerar på samma sätt som i nätbanken. När dokumentet har signerats registreras detta omedelbart i databasen och dokumentet blir låst.

House of Control erbjuder digital signering av avtal och andra dokument i samarbete med Signicat, Europas ledande leverantör av digitala identitetstjänster.

Lösningen använder de ledande metoder som redan används av finansbranschen och offentliga myndigheter för att identifiera kunder och invånare i varje enskilt land. Personen som ska signera kan välja om hon eller han vill använda en dator, surfplatta eller mobiltelefon, och när det är gjort råder det inte längre någon tvekan om vem det är som har undertecknat avtalet.

ANVÄND DIGITAL SIGNERING FÖR ANNAT ÄN BARA AVTAL

Digital signering kan med fördel användas för avtal med kunder, anställningsavtal, sekretessavtal och protokoll från styrelsemöten, men även för mycket annat. Skulle det inte vara bra om personalen till exempel kunde bekräfta mottagandet av en mobiltelefon, dator eller annan utrustning med hjälp av digital signering? Eller vad sägs om att kunna underteckna avtal med leverantörer digitalt? Signeringen bygger på dokument som lagras i ett centralt arkiv, så att du alltid kan se vem som har undertecknat vad.

Hur och när kan ni börja använda digital signering?

skriv in dina kontaktuppgifter, så tar vi kontakt