CFO:ens Bästa vän

 

OM HOUSE OF CONTROL
House of Control Group är ett teknologiföretag, som utvecklar och erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) för kontraktshantering och IFRS 16. (Lease Accounting).

 

Våra SaaS-lösningar löser viktig, tidskrävande och utmanande arbete för CFO och finansavdelningen.

CFO och övriga på finansavdelningen på medel till stora företag är vår huvudmålgrupp, vår mjukvara hjälper dem förbättra finansiell och operationell förvaltning.

Både privata och offentliga företag använder vår mjukvara för att förvalta avtal och tillgångar, kommunicera med leverantörer och snabbt få översikt på deras verksamhet via dashboards.

Minska kostnader, spara tid, minska risk och förbättra regler och lagars efterlevnad  - nyckelingredienser för en effektivare och träffsäkrare finansavdelning.

Idag har House of Control 2700+ kunder med tusentals användare världen över.

 

NOW PART OF THE VISMA FAMILY

House of Control a company in Visma

 

VÅRA VÄRDERINGAR

Hos House of Control tror vi på kraften i positiva attityder, kontinuerlig tillväxt, handlingskraft och trygghet. Dessa värden tillsammans utgör ryggraden i vår unika företagskultur.

Ja-laget

Vi är "Ja-laget". När vi interagerar med kunder, kollegor eller partners gör vi det med en öppenhet och vilja att hjälpa. Hos oss är det högt i tak, och alla har möjlighet att påverka samt komma med idéer som utvecklar oss som ett team och som en organisation.

Tillväxt

Tillväxt är mer än ett mål; det är en livsstil. Vår vinnarkultur är byggd på självförtroende och passion. Vi är stolta och högt engagerade i det vi gör, och tillsammans skapar vi tillväxt – för den enskilde och för företaget.

Handlingskraft

Vi förstår att tillväxt kräver handling. Därför är vi inte rädda för att ta initiativ. Med handlingskraft som vårt mantra, testar vi nya idéer, justerar vår kurs och lär oss kontinuerligt, alltid med målet att maximera värdet för våra kunder.

Trygghet

Men inget av detta skulle vara möjligt utan trygghet. Vi tar vårt ansvar på allvar, vare sig det handlar om säkerhet, bärkraft eller mångfald. Vi skapar en atmosfär där varje enskild medarbetare kan känna sig trygg nog att vara sig själv och att alltid kunna säga sin mening.

Sammanfattningsvis är våra värden mer än bara ord på ett papper. De är vår kompass, vår identitet, och grunden som hjälper oss att bygga en bättre framtid—tillsammans.

 

Om oss House of Control - Ja-laget
Om oss House of Control - Växt
Om oss House of Control - Handlingskraft
Om oss House of Control - Trygghet
Development

HUR ALLT BÖRJADE

Vad blev stulet? Det frågade försäkringsbolaget Lasse Sten, som vid den tiden var VD för ett datorföretag, när han anmälde ett inbrott på sitt kontor i Oslo.

Han och hans kollegor kunde helt enkelt inte få fram en lista över vad som saknades, för att inte tala om modell, inköpspris och ålder på den utrustning som tjuvarna fått med sig.

Lasse Sten, som hade grundat flera företag, insåg snabbt att det här inte var ett unikt problem. Idén föddes: att utveckla en skyddsmärkning där all viktig information om utrustningen som pris, serienummer, utgångsdatum, användare m.m. lagras i ett digitalt register.

Lösningen fick ett mycket positivt mottagande på marknaden och snart började kunderna efterfråga fler produkter och komma med förslag: ”Skulle man inte kunna använda den här metoden till andra viktiga saker, som att skapa ett digitalt register över alla avtal med leverantörer och kunder?”

Denna återkoppling från kunderna blev starten på den kunddrivna innovationskultur som än i dag präglar House of Control. Det stod snart klart att det nya verktyget hade en mängd olika fördelar: kundernas utgifter minskade (eftersom de lätt kunde dra ner på inköp av produkter och tjänster som de egentligen inte behövde), de fick påminnelser när avtal var på väg att löpa ut och förnyas, de blev mindre beroende av nyckelpersonal och budgetarbetet förbättrades.

2015 förvärvade Viking Venture en majoritet av aktierna i House of Control vilket gav företaget en ytterligare boost: verksamheten omorganiserades, kundnöjdheten fick ännu mer fokus och tillskottet av kapital gjorde det möjligt för företaget att expandera på nya marknader.

VÅRA NORDISKA RÖTTER

Sverige, Norge och Danmark är perfekta ”testlabb” när vi utvecklar nya funktioner till Complete Control.

De nordiska länderna har vissa gemensamma egenskaper som man inte hittar på många andra ställen i världen. Lönekostnaderna tillhör de högsta, utbildningsnivån är hög och den ekonomiska jämlikheten unik. Detta ställer höga krav på företagens effektivitet.

Digitaliseringen i Norden går extremt snabbt jämfört med många andra länder och de flesta företag har ett starkt fokus på sin kärnverksamhet. En konsekvens av detta är en relativt hög grad av outsourcing och användning av underleverantörer. Dessutom är nordiska företag mindre hierarkiska och avtal tecknas därför ofta av ett stort antal medarbetare på flera nivåer och avdelningar.

Sammantaget leder dessa faktorer till en ökad affärsrisk, beroende på ett alltför stort beroende av vissa nyckelpersoner – och onödigt höga kostnader. Ett annat vanligt problem är att CFO och övriga medarbetare på ekonomiavdelningen ägnar för mycket tid åt att kontrollera fakturor och ramavtal, tid som borde ha ägnats åt planerings- och budgetarbete.

Ca 1 300 företag runtom i Norden använder i dag Complete Control för avtalshantering av den enkla anledningen att de sparar både tid och pengar.

IFRS-16-GT
ESG-modul-1-3

Syfte

På House of Control är vi övertygade om att "lean is green". Varje gång en Complete Control-användare säger upp en tjänst eller bestämmer sig för att inte leasa en bil så minskar utsläppen och användningen av planetens resurser. 

Enligt våra erfarenheter (från vårt samarbete med 1 300 kunder) kan den som använder våra verktyg i genomsnitt minska sina rörelsekostnader med 10 procent. Förutom att detta ökar lönsamheten och gör mindre avtryck på miljön ökar det företagets förutsättningar att behålla personalen. 

När företagens vinster ökar och arbetslösheten minskar ökar landets skatteintäkter. Att undvika onödiga kostnader minskar inte bara slöseriet, det bidrar till att mer pengar kan användas till utbildning, sjukvård och andra samhällsnyttiga aktiviteter. 

Ökad lönsamhet, större skatteintäkter, fler fasta jobb och en grönare planet är mål väl värda att kämpa för. 

Intresserad av en diskussion om vad House of COntrol kan göra för er?

Lägg in dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt