Derfor går ikke outsourcing av moten

by House of Control | 09.04.17 13:04

Veksten i B2B-markedet beviser at outsourcing er en tidløs klassiker i næringslivets strategiarbeid. Kontroll med alle avtalene er nøkkelen til hvor stor gevinst bedriften oppnår – og hvor mye tid og krefter som blir frigjort til kjerneaktiviteter.

Det er noen åpenbare fordeler ved å kjøpe varer og tjenester eksternt i stedet for å løse dem internt:

  • Du kan sette høyere kvalitetskrav til leverandører enn til ansatte
  • Dere får enklere tilgang til ypperste kvalitet og service, fordi leverandøren er spesialisert innenfor et smalt segment
  • Konkurransen i markedet sikrer en god pris
  • Eksterne leveranser kommer ofte raskere på plass enn dersom de skal bygges opp internt
  • Det er enklere å tilpasse og avslutte størrelsen på leveransen

Blant annet derfor ser vi at nye bedrifter sjelden bygger opp de samme støtteapparatene som var vanlig før. Fullintegrerte selskaper er erstattet av sofistikerte varestrømmer og et stort B2B-marked.

Medaljen har imidlertid en bakside: Med et stort antall avtaler og fremtidige forpliktelser oppstår det en fare for at bedriften har dobbelt og trippelt opp av ting, at kontrakter fornyes uten reforhandling og at dere fortsetter å betale for ting bedriften ikke trenger.

Complete Control er utviklet for at din virksomhet skal få fullt utbytte av alle sine avtaler – at outsourcingen skal gi de lovede fordelene. Du kan se på det som et digitalt arkiv, som gir dere en optimal kontraktsstyring og avtalehåndtering. Contract Lifecycle Management og econtrol er andre ord for hva vi tilfører dere.

Book en demo!

Subscribe Now

Additional Reading