House of Control - Blogg

House of Control's blogg for CFOer og finansavdelinger. Her finner du saker om operasjonell og finansiell styring: Kostnadskutt, tidsbesparelser, praktisk risikostyring, innkjøp, budsjettering, prognoser mv.

Posts about

Prognoser

Derfor er det viktig å jobbe ofte og regelmessig med forecasting

Forecasting er det bedrifter gjør for å sjekke hvordan driften ligger an i forhold til budsjettet. Men hvor ofte bør man gjøre det?

6 grep for mer treffsikre prognoser

Prognoser er nyttige for mer enn budsjettprosessen. Investorene foretrekker selskaper med...